2018 m. balandžio 30 d. projektas „Būk pilietiškas ir atsakingas" Utenos Dauniškio gimnazijoje

projekto logo

2018 04 30 DauniskioUtenos Dauniškio gimnazijoje balandžio 30 d. vyko projekto „Būk pilietiškas ir atsakingas", kurį vykdo VŠĮ Projektų valdymo ir mokymo centras ir Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerija, susitikimas.
Projektas „Būk pilietiškas ir atsakingas“ yra skirtas stiprinti viešojo valdymo procesų atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai juose dalyvauti, stiprinti jaunimo pilietinę brandą ir ugdyti pilietinį sąmoningumą.
Pagrindinis veiklų siekis - didinti jaunų žmonių sąmoningumą ir pilietiškumą, suteikiant žinių apie valstybės turimos informacijos naudojimo ir gyventojų dalyvavimo viešojo valdymo procesuose galimybes bei stiprinti bendruomenės narių gebėjimus ir ugdyti pilietiškus vietos lyderius. Projektu siekiama perteikti jaunimui gerąją policijos patirtį kovojant su smulkiąja korupcija bei PVMC, kaip nevyriausybinės organizacijos patirtį korupcijos prevencijos viešajame sektoriuje srityje.
Projektas įgyvendinamas aštuoniose mažosiose savivaldybėse Vilniaus ir Utenos apskrityse. Renginių ir akcijų metu vykdomas aktyvus motyvacinis darbas, netradiciniai informacijos bei patirties pateikimo būdai, modeliuojant įvairias situacijas remiantis sukaupta patirtimi. Tokiu būdu jaunimas ne tik yra aktyviai įtrauktas į veiklas, tačiau greičiau ir lengviau perpranta pateikiamą informaciją. Tokiu būdu siekiama ugdyti pilietišką, atsakingą ir sąmoningą jauną žmogų, norintį ir galintį aktyviau dalyvauti viešo valdymo procesuose, nepakantų korupcijai ir nebijantį pranešti apie galimai neskaidrius dalykus, vykstančius viešajame sektoriuje.

Utenos Dauniškio gimnazijos informacija