Tiltas tarp dviejų pasaulių

Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Gandrelis“ 2018 m. balandžio 5 dieną vyko respublikinė ikimokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojų gerosios patirties sklaidos konferencija „Tiltas tarp dviejų pasaulių“. Ją organizavo Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“ ir Utenos švietimo centras. Konferencijos tikslas - pasidalinti gerąja darbo patirtimi dirbant su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais. Konferencijos dalyviai ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai, įstaigų vadovų pavaduotojai, atsakingi už 2-9 metų amžiaus SUP vaikų ugdymą. Konferencijos uždaviniai buvo suteikti teorinių ir praktinių žinių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams, dirbantiems su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais, teikiant pagalbą tiems vaikams, kuriems nustatytas vaikystės autizmas ar autizmo sindromas bei skatinti nuolatinį bendradarbiavimą, gerosios patirties perėmimą, sklaidą ir gebėjimą tyrinėti, ieškoti naujų būdų, metodų skatinančių SUP vaikų pažangą.

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ informacija ​​

IMG_0517
IMG_0527
IMG_0547
IMG_0554
IMG_0560
IMG_0574
IMG_0577
IMG_0582
IMG_0584
IMG_0590
IMG_0598
01/11 
start stop bwd fwd