Projektinė veikla Utenos Dauniškio gimnazijoje

Skype meeting LT  E

Utenos Dauniškio gimnazijoje projektinė veikla vykdoma jau 18 metų. Dirbame su Programa „Erasmus+“, kuri apima buvusias ES švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto finansavimo programas. Programa „Erasmus+“ suteikia žmonėms galimybių studijuoti, mokytis, įgyti darbo patirties arba imtis savanoriavimo užsienyje.
Šiuo metu dirbame su ERASMUS+ programos Švietimo ir mokymo sektoriaus 2 kryptimis: „ERASMUS+“ KA2-Bendrojo ugdymo programa. (Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijomosi gerąja patirtimi tikslais) ir „ERSAMUS+” virtualia programa eTwinning.
Trumpai apie programą eTwinning. Programa „eTwinning”  - tai elektroniniai dvyniai, nemokama ir saugi platforma švietimo darbuotojams: mokytojams, direktoriams, bibliotekininkams ir kt., skirta bendrauti ir kurti virtualius bendradarbiavimo projektus, dalintis idėjomis visoje Europoje. Programa skatina Europos mokyklų bendradarbiavimą naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT), teikia atitinkamą paramą, priemones ir paslaugas mokykloms.

Siūlo mokytojams nemokamas profesinio tobulinimosi galimybes. Programa „eTwinning” remia virtualaus bendradarbiavimo projektus mažiausiai tarp dviejų švietimo įstaigų iš bent jau dviejų skirtingų Europos šalių, mažiausiai tarp dviejų Lietuvos švietimo įstaigų ar tarp dviejų projekto partnerių iš tos pačios švietimo įstaigos. Dalyvių amžius gali būti nuo 3 iki 21 metų. Šiuo metu programoje dalyvauja net 38 šalys, 190.593 mokyklų ir daugiau nei 557.341 mokytojų! Šie skaičiai yra kintamai didėjantys ir tai parodo, kad ši programa yra labai populiari. Visai neseniai šios programos dalyve tapo ir Jordanija.
Mūsų gimnazijoje su šia programa dirbame nuo 2005 metų ir jos iniciatorė buvo IT mokytoja Giedrė Sudniutė. Per 13 programos veiklos metų įsijungė nemažas būrys gimnazijos mokytojų. Dvi mokytojos Loreta Tarvydienė ir Giedrė Sudniutė įgijo eTwinning ambasadorės ir mentorės vardus. Noriu pasidžiaugti, kad šiuo metu mokytojai Giedrė Sudniutė, Asta Adiklienė, Gražina Žalienė, Rosita Lagūnienė, Daiva Kunigėlienė, Stanislavas Pukėnas, Mindaugas Pranskūnas, Regina Kibickienė, Adronė Snieganienė ir kiti mokytojai vykdo, arba yra prisijungę prie virtualios eTwinning projektinės veiklos.
Šią veiklą pradėjau nuo 2009 metų ir per tuos metus yra įgyvendinta per 30 projektų ir šuo metu vykdomi – 8. Nors vykdytų projektų yra pakankamai daug, tačiau iš jų apdovanojimus pelnė tik 9 projektai. Vasario mėnesį pasiekė žinia, kad tarptautinis virtualusis eTwinning projektas „Mano mėgstamiausia daina” pelnė nacionalinio kokybės ženklelio ir mokinio kokybės ženklelio apdovanojimus. Projektą vykdė net 45 dalyviai iš Lietuvos ir Estijos: 5 mokytojai ir 36 mokiniai, vienas mokinių tėvų. Noriu pasidžaugti ir tuo pačiu padėkoti mokytojams Giedrei Sudniutei ir Astai Adiklienei ir 2a, 2d klasių mokinimas ir projektinio būreio nariams, kurie kartu vykdėme šias veiklas nuo mokslo metų pradžios su Estijos mokiniais. Smagu, kad visos šio projekto veiklos buvo įvertintos puikiai, o mokiniai įvaldė ne vieną naują IKT įrankį. Būtent tokis ir yra programos eTwinning tikslas.
Antra, labai džiugi naujiena. Ši naujiena sutapo su puikia švente kada buvo minimas programos Eurpoje 30-as veiklos laikotarpis ir Lietuvos ERASMUS programos 20 – ečio laikotarpis. Tokiu šventiniu metu Utenos Dauniškio gimanzija gavo išskirtinį apdovanojimą  - tapo „Kokybės konkurso 2017“ nugalėtoja ir buvo apdovanota Kokybės statulėle. O įvertinimas buvo toks: Už gimnazijos europinį atvirumą, tarptautiškumą ir didelę pridėtinę vertę, kurią suteikė pradėti vykyti projektai nuo 2001 metų: net 3 programų „Socrates”, „MVGF“ ir „ERASMUS+” 8 vykdyti projektai; 33 programos „eTwinning” projektai, iš kurių net 4 – iems suteikti Europos kokybės ženkleliai (2009-2017 m.)
Ačiū visiems mokiniams, tėveliams, mokytojams, kartu plušantiems prie projektinių darbų!

Loreta Tarvydienė, Utenos Dauniškio gimnazijos mokytoja