2018 m. kovo 1 d. Laisvės kovų muziejaus lietuvių kalbos, patriotiškumo ir pilietiškumo pamoka „Adolfas Ramanauskas – karys ir pilietis“

Pamoka Laisvės kovų muziejujeGera mylėti tėvynę, gerbti jos istoriją, minėti didvyrius, gera kalbėti gimtąja kalba – tokios mintys turėjo suktis galvose tų, kurie 2018 m. kovo 1 d. dalyvavo Utenos kraštotyros muziejaus padalinio Laisvės kovų muziejaus lietuvių kalbos, patriotiškumo ir pilietiškumo pamokoje „Adolfas Ramanauskas – karys ir pilietis“. Pamoka buvo vienas iš Valstybinės lietuvių kalbos puslapyje skelbtų kalbos dienoms, vykstančioms šiuo metu visoje Lietuvoje ir užsienyje, renginių. Kartu buvo paminėtos Lietuvos pedagogo, žurnalisto, karininko, rezistento, kovotojo už Nepriklausomybę, partizanų vado, brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago šimtosios gimimo metinės.

Laisvės kovų muziejaus renginiuose dažnai dalyvauja savanoriai moksleiviai. Šįkart renginį vedė, A. Ramanausko-Vanago gyvenimo faktus susirinkusiems priminė, eiles apie Lietuvos ir jos kalbos grožį, partizanų kovos prasmę, netgi apie patį žmogiškiausią jausmą – meilę – jautriai skaitė didelis būrys Krašuonos progimnazijos aštuntokų ir trys labai drąsūs Vyturių progimnazijos pirmokai. Pamokoje skambėjo labai gražios patriotinės dainos, ekrane mirgėjo daug nuotraukų: iš vienų žvelgė vaikas, moksleivis, iš kitų – studentas, mokytojas, iš trečių – partizanas, partizanų vadas Adolfas Ramanauskas.
A. Ramanauskas 1956 m. spalio 12 dieną buvo suimtas, fiziškai ir morališkai beveik metus kankintas, LSSR Aukščiausiojo teismo nuosprendžiu 1957 metais sušaudytas. Sušaudytas turbūt už tai, jog gyvendamas nelegaliai visą laiką buvo Lietuvos piliečiu, jautė pareigą rūpintis lietuvių valstybine savimone, stengėsi palaikyti viltį sulaukti Laisvės.
Gerbdami generolo Adolfo Ramanausko-Vanago atminimą, mes turime saugoti mūsų tautos vertybes, valstybės laisvę, gerbti savo seniausią pasaulyje kalbą, jos kultūrinį paveldą, dorą, suprasti laisvės kovotojų vertę, jų patriotizmą ir jų įnašą mūsų visų laisvei.

Laisvės kovų muziejaus vadovė Regina Zapolskienė