2011 m. balandžio 15 d. Utenos muzikos mokykloje vyko šeimyninio muzikavimo festivalis „Vienu ritmu"

Šeimyninio muzikavimo festivalis „Vienu ritmu"Balandžio 15 d. Utenos muzikos mokyklos bendruomenė susibūrė į tradiciniu tapusį renginį – šeimyninio muzikavimo festivalį „Vienu ritmu". Šiųmetiniame koncerte dalyvavo Deveikių, Žlabickų, Kučinskų, Jonavičių, Zlataravičių, Katinų, Tomkūnų, Venslovų, Bagočiūnų, Vaitiekėnų, Laužikų, Barzdų, Naumkinų, Šileikų, Dirmų, Sabaliauskų, Keraminų ir kitos muzikuojančios šeimos. Smagu buvo klausytis sykiu muzikuojančių vaikų ir mamyčių bei tėvelių duetų, įvairios sudėties kamerinių ansamblių, džiaugtis tuo, kaip scenoje bendrauja patys artimiausi žmonės, jausti salėje sėdinčių kitų šeimos narių ar artimųjų palaikymą. Vaikai apsikeitė rolėmis su tėveliais- šiuo atveju jie buvo profesionalai, labiau pasitikintys savimi, drąsino bei nuoširdžiai palaikė besiruošiančius į sceną savo artimuosius.

Muzikos mokyklos bendruomenei pavyko įgyvendinti puikią idėją- sudaryti sąlygas šeimyninių ansamblių meninei saviraiškai, skatinti šeimas kartu muzikuojant prasmingai leisti laisvalaikį. Vaikai pajuto, jog jų tėvams iš tiesų įdomu ir rūpi tai, kuo jie gyvena. Šeimyninis muzikavimas atskleidė šeimų kūrybiškumą, skatino teigiamas emocijas, džiaugsmą būti kartu. Tokia muzikinė veikla ne tik stiprina šeimos narių ryšius bendraujant tarpusavyje muzikos kalba, bet ir padeda tėvams giliau pažinti savo vaiką, geriau suprasti ir įvertinti mokytojų pastangas.

Lina Gudienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui