Utenos Dauniškio gimnazija - puikus įtraukiojo ugdymo pavyzdys

Valstybes kontorole

2017 m. pavasarį Utenos Dauniškio gimnazijoje lankėsi Lietuvos aukščiausiosios audito institucijos kontrolieriai. Jie domėjosi mūsų vykdoma ugdomąja veikla, rinko informaciją iš gimnazijos vadovų, mokinių apie ugdymo individualizavimą ir diferencijavimą, mokinio pažangos stebėjimą ir kitus aspektus.
Audito medžiaga yra jau apibendrinta, pristatyta LR Vyriausybei.
2017 m. lapkričio 28 dieną Vilniuje vyko valstybės tvarios plėtros konferencija „SIGNALS“, kurią organizavo Lietuvos aukščiausioji audito institucija. Konferencijos plenarinės sesijos metu buvo pristatytos audito išvados, tvarios plėtros tikslų aktualumas ir įgyvendinimo svarba nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Po pietų vyko dvi paralelinės sesijos. Viena iš jų buvo skirta švietimui. Valstybės kontrolieriai ypač atkreipė dėmesį į tai, kad iš daugelio valstybei svarbių sričių susifokusuota į švietimą kaip į tikrai prioritetinę sritį ir pokyčiai šioje srityje yra būtini. Pranešimus šioje sesijoje skaitė mokslininkai ir švietimo ekspertai iš Suomijos, Jungtinės Karalystės, EBPO.
Linos Balėnaitės, Valstybės kontrolės 5-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotojos, pranešimas „Gerėjantys Lietuvos mokinių pasiekimai – misija įmanoma“ buvo skirtas supažindinti su 53 Lietuvos mokyklose vykdytu auditu. Tik dvi mokyklos, dalyvavusios šioje patikroje, buvo pristatytos kaip gerieji pavyzdžiai, į kuriuos verta atkreipti dėmesį.  Džiugu, kad viena iš šių dviejų mokyklų – Utenos Dauniškio gimnazija, kuri pristatyta kaip puikus įtraukiojo ugdymo pavyzdys. Džiugu, kad Lietuvos švietimo bendruomenėje tik pradedant rimčiau kalbėti apie įtraukųjį ugdymą (sėkmingą ugdymą kiekvienam besimokančiajam, vienodų sąlygų visiems besimokantiesiems sukūrimą) Dauniškio gimnazija jau gali pasidžiaugti sėkminga veikla šioje srityje. Tai didelis ir svarbus visos gimnazijos bendruomenės, ypač mokytojų darbo įvertinimas.

Utenos Dauniškio gimnazijos informacija