Matematiniai skaičiavimai atvedė į sėkmę

QL2015-2017 m. Utenos Dauniškio gimnazijoje buvo vykdomas tarptautinis virtualus eTwinning projektas „Matematika aplink mus”. Tai dviejų metų projektas, kurio tikslas buvo tobulinti mokinių matematinius gebėjimus ir kompetencijas, plėsti mokytojų profesinį akiratį, skatinti mokytojus kurti inovatyvią mokymo/si medžiagą, naujus mokymo metodus tokius kaip mišrų mokymą, integruotą dalyko bei kalbos mokymą, tobulinti užsienio kalbos ir IKT gebėjimus, skatinti pilietiškumą, pagarbą kitoms kultūroms. Projekte dalyvavo mokyklos iš 8 šalių: Rumunijos, Lenkijos, Danijos, Italijos, Portugalijos, Vengrijos, Graikijos ir Lietuvos. Projektą koordinavo fizikos ir astronomijos mokytoja metodininkė Loreta Tarvydienė, vykdė 15 gimnazijos mokytojų, administracijos darbuotojų, projekto veiklose dalyvavo daugiau nei 150 mokinių. Mokinių rudens atostogų metu pasiekė žinia, kad eTwinning projektas „Matematika aplink mus” buvo įvertintas Kokybės ir mokinio Kokybės ženkleliais. Be šių apdovanojimų dar gavome ir Kokybiškio projekto įvertinimą!

Dėkoju visai Utenos Dauniškio gimnazijos mokytojų komandai ir mokiniams, aktyviai dirbusiems prie šio projekto.

Projekto koordinatorė Loreta Tarvydienė