Profesijos pasirinkimo formulė Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje

„Ką pasirinkti studijuoti, dar nežinau, nesu apsisprendęs...“ Toks atsakymas tikrai yra dažnas. Kartais reikalinga pagalba, kuri suteiktų bent galimybę apsvarstyti savo gebėjimus, pabandyti atrasti sprendimą. Juk yra smagiau išgirsti, kad vienam patinka humanitariniai mokslai, kitam sekasi tikslieji mokslai; kad vienas norėtų dirbti laisvu darbo grafiku, kitas – laboratorijoje, o gal biure. Dalis vaikų gali įvardinti, ko tikrai nenorėtų dirbti, nes žino, jog darbas nėra vien pragyvenimą užtikrinantis dalykas, ir bando tai vertinti kaip savirealizaciją. Ėjimas link profesinio apsisprendimo trunka ne vienerius metus, t.y. būtina atlikti vadinamus „namų darbus“. Praktika rodo, kad jauniems žmonėms kartais sunku suvokti, kodėl renkantis profesiją reikia atsižvelgti į savo pomėgius, nenuvertinti savo norų bei nepasiduoti nors ir labai gražioms suaugusių vizijoms.. Jagdish Parinkh siūlo profesijos pasirinkimo formulę „Noriu/galiu/reikia“. Tad kaipgi Adolfo Šapokos gimnazijai pavyksta suderinti formulės komponentus ir taip pagelbėti savo mokiniams?

NORIU – sėkmingo gyvenimo įsivaizdavimas. Šiame etape svarbu įvertinti savo pomėgius, hobi. Būtent pomėgiai dažnai suteikia informacijos apie gabumus, aistrą veikloms, o savęs pažinimas pasitarnauja renkantis profesiją. Todėl gimnazijoje organizuojamos individualios ir grupinės konsultacijos, kurių metu sudaromos galimybės pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai. Buvo atlikti įvairūs psichologiniai tyrimai: NEO PI-R, BIS-HB (Berlyno intelekto struktūros testas jaunuoliams: gabumams ir ypatingiems gabumams atpažinti), TCT-DP (piešimo testas kūrybiškam mąstymui atpažinti), ASEBA ir kt. standartizuoti psichologiniai testai. Per klasės valandėles vykdomi praktiniai užsiėmimai, padedantys dar geriau save pažinti. Praktinių užsiėmimų metu mokiniai turi galimybę pamąstyti, ką norėtų dirbti, ir, aišku, atsakingai pagalvoti apie individualų mokymosi planą, nes ypač žemesnių klasių gimnazistai linkę rinktis tuos mokomuosius dalykus, kurie lengviau sekasi ar kurių mokytojai patinka. Kai tenka rinktis individualų mokymosi planą, pokalbiuose rekomenduojama dalyvauti ir tėvams. Šiame etape yra svarbu ne tik save pažinti, bet ir įsivaizduoti darbo dieną, žmones, atsižvelgti į vertybes. Netgi reiktų pasvarstyti, kokių specialybių prireiks ateityje. Praeitais mokslo metais mūsų gimnazijos mokinių grupė dalyvavo profesinės savanorystės iniciatyvos „Kam to reikia?!” organizuotame Europos programavimo savaitės renginyje. „INFOBALT“ atstovė Monika Simaškaitė su mokiniais diskutavo tema „Ką turiu mokėti, kai man 20+“. Pranešime buvo įvardintos specialybės, kurios gali būti populiarios 2025 metais: dirbtinių kūno dalių gamintojai ir genetikai, žmogaus atminties praplėtimo ir pildymo specialistai, masinių epidemijų valdymo specialistai, virtualūs tarptautinės teisės specialistai, robotų meistrai ir technikai, IT atliekų tvarkytojai, gyvūnų teisių advokatai ir kt. Pagrindiniai gebėjimai, kuriuos jau dabar turi ugdyti jaunas žmogus, yra: gebėjimas spręsti problemas kompleksiškai, kritinis mąstymas, kūrybiškumas, žmogiškųjų išteklių valdymas, komandinis darbas, emocinis intelektas, sprendimų priėmimas, orientavimasis į paslaugas, derybų įgūdžiai, lankstus mokymasis. Tai tik pirmi žingsniai savęs pažinimo link, tačiau, juos įveikę, pereiname į kitą etapą.
REIKIA – šis kriterijus remiasi pareigos principu. Pagrindiniai klausimai, į kuriuos reikia rasti atsakymus šiame etape, yra: kokius mokslus reikia baigti?; kokios praktikos reikia?; kokio uždarbio reikia?; kokie pasirinktos profesijos privalumai, o kokie trūkumai? ir pan. Mūsų gimnazija jau išleido kelias VGTU klasės laidas. Mokydamiesi šiose klasėje mokiniai turi galimybę ne tik klausyti VGTU dėstytojų paskaitų, atlikti praktinius darbus šio universiteto laboratorijose, bet ir įgyti karjeros kompetencijų (žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi ir darbo galimybes, karjeros planavimą). Taip pat gimnazijoje organizuojama kitų profesinio orientavimo veiklų, t.y. išvykos į VU fakultetus, Studijų mugę Vilniuje, organizuojamos Tyrėjų naktys, Ugdymo karjerai dienos, IT ir Microsoft dienos, neaplenkia gimnazijos ir Mobilioji mokslinė laboratorija ir kt. Be abejo, visus mokslo metus vyksta susitikimai su įvairių mokyklų, organizacijų atstovais: susitikimai su Utenos apskrities 9-osios rinktinės atstovais, su ISM, VU, VGTU, LEU, Lietuvos karo akademijos, LAMO BPO atstovais. Tokių susitikimų metu atsakingi asmenys plačiau kalba apie priėmimo sąlygas, studijų galimybes ir pateikia visą gimnazistams aktualią informaciją. Jau ir šiais mokslo metais rugsėjo 28 d. grupė Adolfo Šapokos gimnazijos mokinių vyko į parodą „Išsilavinimas ir karjera 2017“, kurią organizavo edukacinė bendrovė „Kalba.Lt“. Šioje tarptautinėje aukštojo ir vidurinio mokslo mugėje anglų ir lietuvių kalbomis vyko seminarai. Daugiau nei 50-ties užsienio universitetų atstovai laukė mokinių prie savo informacinių stendų. Universitetų darbuotojai seminaruose pristatė savo įstaigas, o „Kalba.Lt“ vadovas bei konsultantai supažindino su pagrindiniais savęs pažinimo ir studijų pasirinkimo svetur etapais. Mokiniai, dalyvavę parodoje, nemokamai galėjo gauti karjeros interesų testą.
Ir paskutinis formulės komponentas – GALIU – tai įvairios asmenybės savybės, leidžiančios būti unikaliems. Šiame etape svarbu įvertinti savo bendravimo įgūdžius, juk geros komunikacinės savybės vertinamos visose profesijose. Taip pat svarbus gebėjimas dirbti komandoje, o jei pavyksta laikytis savų principų, tokia savybė vertinga dirbant kūrybinį, novatorišką, tiriamąjį darbą. 2017 metais Adolfo Šapokos gimnaziją baigusiems abiturientams ne tik dalykinės žinios bei pasiekimai, bet ir savo unikalumo žinojimas padėjo pasirinkti tinkamas studijų programas ir, tikimės, kad sėkmingai jas baigę taps savo srities puikiais specialistais.
Apie visas gimnazijos suteikiamas galimybes ne tik karjeros klausimais kviečiame skaityti mokyklos tinklapyje https://asg.utena.lm.lt/

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos informacija
Parengė Gritana Tūzienė