Užpalių gimnazija dalyvavo Nacionalinėje debatų akademijoje

Utenos r. Užpalių gimnazijos dvi Debatų klubo komandos, lietuvių kalba debatuojančios naujokės, V. Tamulytė, S. Sidabraitė, R. Geleževičiūtė,ir anglų kalbos debatininkai, M. Meškauskis, E. Šližytė, A. Kubiliūnas, lydimi mokytojų N. Braukylienės ir J. Kirdeikienės, 2017 m. birželio 21-25 dienomis dalyvavo Nacionalinėje debatų akademijoje (NDA) Druskininkuose. 2017 metų NDA tema buvo tarptautiniai santykiai. Pagrindinės NDA veiklos kryptys buvo organizuoti praktinius mokymus mokiniams ir seminarus mokytojams. Šias veiklas organizavo Debatų centro ekspertai ir studentai – buvę pasaulio debatų čempionatų ir kitų tarptautinių debatų turnyrų dalyviai. Intensyvi mokomoji veikla buvo paįvairinta intelektualiais žaidimais, vyko naujokų krikštynos ir kita interaktyvi veikla.

19420675_804254426398123_969930101555308020_n
19420680_804260166397549_7967198282151137824_n
19430179_814792422029324_6427137002721628209_n
1/3 
start stop bwd fwd

Debatai moko etiškai diskutuoti, profesionaliai argumentuoti. „Jūs galite būti teisus, o aš galiu klysti, bet bendromis pastangomis mes galime priartėti prie tiesos.“ Taip teigė Karlas Poperis.
Debatų akademijos temos kiekvienais metais skatina jaunus žmones įsigilinti į įvykius pasaulyje, suprasti ir apginti teigiančiųjų ir neigiančiųjų pozicijas, dirbti komandoje. Mokiniai atsiduria akademinėje aplinkoje, kur vyresni, viešojo kalbėjimo gebėjimus išvystę studentai, ekspertai moko jaunesnius debatų subtilybių. Tuo pat metu akademijoje mokiniai suranda naujų draugų, mokosi tolerancijos, kompromisų suradimo būdų. Penkios akademijos dienos dalyvaujant mokymuose, turnyruose ir vakaro interaktyviose veiklose prabėga labai greitai, bet patirtis, įgyta per jas, padeda mokiniams bręsti kaip logiškai mąstančioms, suvokiančioms demokratijos principus, greitai reaguojančioms asmenybėms. Ir pagaliau debatai įtraukia, tampa malonu draugiškai pasiginčyti.

NDA dalyvavo komandos iš visos Lietuvos, tai yra Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Palangos, Telšių ir Utenos. NDA metu naujokai dalyvavo bendruose mokymuose su angliškai debatuojančiais, bet jų bandomieji debatai vyko lietuvių kalba. Mokymų ir pačių debatų metu mokiniai gavo daug patarimų, kaip sukurti teigiančiųjų modelį, kaip neigiantiesiems tą modelį sukritikuoti. Debatuose anglų kalba dalyvavo 22 komandos. Užpalių gimnazijos debatininkai laimėjo 3 turnyrus iš pagrindinių 4 ir pagal individualiai surinktus mokinių taškus pasiekė 10 turnyro lentelės vietą. Mes patenkinti pasiektu rezultatu, nes kaimo gimnazijoje debatuojantiems nėra paprasta rungtis su pasaulinės patirties turinčiais Kauno ar Vilniaus mokiniais. Mūsų mokiniai įgijo pasitikėjimo savo jėgomis, lavino anglų kalbos vartojimo gebėjimus.

Mes, Užpalių gimnazijos atstovai, džiaugiamės, kad Debatų centro direktorė V. Pakšienė vienija visos Lietuvos mokinius prasmingai akademinei veiklai, o mūsų, Užpalių krašte, atsiranda žmonių norinčių paremti jaunuosius debatininkus.

 

Debatų klubo mokytojos N. Braukylienė ir J. Kirdeikienė