Naujas etapas – naujos galimybės

ASGNepaprastai greitai artėja ta diena, kai būsimi gimnazistai peržengę Adolfo Šapokos gimnazijos slenkstį turės galimybę pažinti naują mokyklą ne iš gandų, nuomonių, tačiau „iš pirmų lūpų“. O tai tikrai yra svarbu, nes jaunuolius pasitinka kitas etapas, kuris daug lemia. Tinkamas mokyklos pasirinkimas gali tapti raktu į jauno žmogaus sėkmę, todėl kartais pabrėžiama, jog į šią gimnaziją veržiasi tie, kurie nesitiki gauti lengvų dešimtukų, kurie žino, kad čia reikės paplušėti, kurie nori gilinti žinias, kartotis ir ramiai ruoštis naujiems iššūkiams, o ne griebtis už galvos ir mąstyti, kaip planuoti asmeninį bei profesinį gyvenimą.
Vienas iš svarių argumentų, kodėl verta prisitaikyti prie keliamų aukštų reikalavimų, – viešai skelbiama informacija, kurios negalime paneigti ir kurią sunku ignoruoti. Remiantis jau anksčiau skelbtais duomenimis (žr. https://www.svietimas.utena.lm.lt/TVS/naujienos/1-naujienos/1783-kaipgi-sekasi-mums-adolfo-apokos-gimnazijai) Adolfo Šapokos gimnazija jau kelerius metus patenka į geriausių gimnazijų penkiasdešimtuką. Tam tikras mokinių „sezoniškumas“ šioje gimnazijoje negalioja (plg.: 2014 m. – 44 pozicija, 2015 m. – 46 pozicija, 2016 m. – 33 pozicija), o 2017 metais Adolfo Šapokos gimnazija ne tik išliko lydere, t.y. gerokai atitrūko nuo visų kitų Utenos apskrities gimnazijų, bet ir padarė ryškų šuolį į viršų (2017 m. – 15 pozicija).

Remiantis žurnale pateikta informacija (šaltinis „Reitingai“ 2017 m. gegužė-gruodis, Nr.1(7)) būtų galima paminėti tokius svarbius dalykus: pirmas vertinimo rodiklis – visų 2016 m. laidos abiturientų, baigusių konkrečią gimnaziją kiekvieno valstybinio brandos egzamino, tai yra: lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, anglų kalbos, informacinių technologijų, fizikos, chemijos, biologijos, geografijos, balų vidurkis. Taip pat remiantis Nacionalinio egzaminų centro duomenimis buvo vertinama, kiek dvyliktokų konkretų brandos egzaminą išlaikė vienu šimtuku. Kitas kriterijus – išskirtas remiantis Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) duomenimis – kiek kiekvienos gimnazijos absolventų įstojo į Lietuvos aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamas studijų vietas. Taip pat buvo atsižvelgta, kiek mokinių išvyko studijuoti į užsienio universitetus. Šią informaciją žurnalui „Reitingai“ pateikė pačios gimnazijos. Na, ir pirmą kartą reitinguojant gimnazijas buvo atkreiptas dėmesys, kiek mokinių pasirinko konkrečią gimnaziją devintoje klasėje (I gimnazijos klasėje) ją baigė ir dvyliktoje klasėje (IV gimnazijos klasėje). Tai buvo padaryta skaitytojų – mokinių ir jų tėvų prašymu. Tiesa, šiais metais šis parametras dar nebuvo vertinamas balais, jis pateiktas tik skaitytojams susipažinti.
Dar vienas Adolfo Šapokos gimnazijos sėkmingos veiklos kriterijus – sugebėjimas dirbti su reikliais mokiniais, kurie ne tik siekia asmeninės pažangos, bet skina laurus rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose bei olimpiadose. Šiemet net 68 mūsų gimnazistai tapo nugalėtojais ar prizininkais rajoniniuose konkursuose ir olimpiadose. Taip pat džiugina respublikinių olimpiadų laureatai: Simona Tumėnaitė (3b kl.) Respublikinėje anglų kalbos olimpiadoje užėmė III-ąją vietą (mokyt. Irena Budreikienė); Respublikinėje chemijos olimpiadoje Tomas Vainauskas (1a kl.) užėmė III-ąją vietą (mokyt. Audutė Zarankienė); gimnazijos komandai (Gediminui Kazokui (3c kl.), Kasparui Rimeliui (3c kl.), Augustui Žvirbliui (3c kl.)) įteiktas pagyrimo raštas už sėkmingą dalyvavimą 23-oje Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiadoje (mokyt. A.Bernotas); Augustui Žvirbliui (3c kl. ) įteiktas pagyrimo raštas už sėkmingą dalyvavimą 66-ojoje Lietuvos mokinių matematikos olimpiadoje (mokyt. Aurelija Grašienė) ir kt. Anaiptol nėra lengva mokyti ir ruošti gabius mokinius, kai kartais trūksta net užduočių, orientuotų būtent į aukštesnius pasiekimus, bet gimnazijos mokytojai susidoroja su šiais iššūkiais. Svarbiausias mokytojų tikslas – padėti talentingiems mokiniams gauti daugiau nei mokykla kartais gali pasiūlyti.
Adolfo Šapokos gimnazijoje ne vien ruošiama egzaminams ar olimpiadoms ir kad šie rodikliai neatskleidžia gimnazijos įdirbio ir pastangų. Mokyklos veiklos kokybę rodo ir sunkiai pamatuojami dalykai: mokinių socialinis aktyvumas, pilietiškumas, įvairios kompetencijos, visos bendruomenės veikla ir pan. Svarbu, kad gyvenimas mokykloje ir ugdymas(is) susilietų ir persipintų įvairiomis veiklomis, joms skirtomis erdvėmis, laiko planavimu ir patirtimi. Todėl visi mokiniai yra laukiami, svarbu neabejoti savo pasirinkimu, drąsiai siekti tikslo, o gimnazijos bendruomenė yra pasiryžusi padėti.

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos administracijos informacija