2017 m. gegužės 29 d. Utenos Dauniškio gimnazijoje vyko tarptautinio projekto „Matematika aplink mus” sklaidos renginys

2017 m. gegužės 29 dieną Utenos Dauniškio gimnazijoje vyko tarptautinio „ERASMUS+” programos 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto „Matematika aplink mus” sklaidos renginys. Tai dviejų metų projektas, kurio tikslas buvo tobulinti mokinių matematinius gebėjimus ir kompetencijas, plėsti mokytojų profesinį akiratį, skatinti mokytojus kurti inovatyvią mokymo/si medžiagą, naujus mokymo metodus tokius kaip mišrų mokymą, integruotą dalyko bei kalbos mokymą, tobulinti užsienio kalbos ir IKT gebėjimus, skatinti pilietiškumą, pagarbą kitoms kultūroms. Projekte dalyvavo net 8 šalys, bendrą veiklą vykdė dalyviai iš Rumunijos, Lenkijos, Danijos, Italijos, Portugalijos, Vengrijos, Graikijos ir Lietuvos.

Projekto koordinatorė Loreta Tarvydienė renginyje pristatė nuveiktus darbus per 2015-2017 mokslo metus ir apibendrino galutinius projekto rezultatus. Veiklose dalyvavę mokiniai pasidalino savo įspūdžiais. Renginio pabaigoje mokinimas ir mokytojams, kurie sėkmingai įgyvendino projekto veiklas, buvo įteikti diplomai ir atminimo dovanėlės. Net 21 mokinys ir jų tėveliai, 23 mokytojai ir gimnazijos administracijos darbuotojai, lektoriai iš Etnokosmologijos muziejaus, Kauno Jėzuitų gimnazijos, Lietuvos Edukologijos Universiteto ir kitų įstaigų padėjo organizuoti šio projekto veiklas. Už bendradarbiavimą nuoširdžią padėką dar kartą visiems siunčia projekto koordinatorė L.Tarvydienė.

1
4
6
1/3 
start stop bwd fwd