tarptautinio projekto Erasmus+ KA2 „Mokykimės kartu“ dalyvių vizitas Utenoje

2017 05 08Violeta Develienė

2017 m. gegužės 9-11 dienomis, Utenos Švietimo centro kvietimu, Utenoje lankosi  iš Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Jungtinės Karalystės. Svečiai lankysis Utenos ir Molėtų ugdymo r. ugdymo įstaigose. Į savivaldybę atvykusius tarptautinio projekto dalyvius pasveikino Utenos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vidmantas Valinčius. Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistė Virginija Vaitiekienė pedagogams pristatė Utenos rajono ugdymo įstaigas, švietimo sistemą, demografinius rodiklius ir atsakė į pateiktus klausimus.

Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė, koordinuojantį šį projektą, pakvietė projekto tikslų siekti analizuojant ir lyginant Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Jungtinės Karalystės formaliojo ir neformaliojo švietimo patirtis, plėtoti programos dalyvių profesines ir vadybines kompetencijas reikalingas mokytojų profesinio tobulinimo(si) plėtojimui. Projekto dalyvius ypač domina mokytojų profesinio tobulinimo(si) organizavimas, lyderystės skatinimas, ugdymo proceso organizavimas ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose, pagalbos mokiniui ir mokytojui teikimo būdai ir mokymosi aplinkos. Utenos rajono švietimo įstaigose vyks susitikimai su įstaigų vadovais, pedagogais. Bus stebimos atviros pamokos/veiklos, aptariamas ugdymo procesas, semiamasi gerosios praktikos pavyzdžių lankantis Utenos vaikų lopšeliuose-darželiuose „Želmenėlis“, „Gandrelis“, Utenos Vyturių ir Aukštakalnio progimnazijose, Utenos Adolfo Šapokos, Dauniškio gimnazijose ir Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centre.