Žvilgsnis pro Adolfo Šapokos gimnazijos vertybių langą

2017 04 20 SapokosASGBendruomeniškumas, tolerancija, akademiškumas bei kūrybiškumas – keturios vertybinės nuostatos, kurios Adolfo Šapokos gimnazijoje yra ne tik aiškiai apibrėžtos, bet ir padeda kryptingai dirbti bei siekti norimų tikslų. Visi puikiai suprantame, kad ir koks ilgas apibrėžtų vertybių sąrašas bebūtų, jo vien žodžiais įdiegti mokiniams nepavyktų. Todėl mūsų gimnazistai kuria savo vertybių sistemą ne vien stebėdami gimnazijos bendruomenės narius ir aplinką, tačiau ir patys aktyviai dalyvaudami mokyklos gyvenime.

Bendruomeniškumas – viena iš gimnazijos puoselėjamų vertybių. Pirma, gimnazijos bendruomenė yra atvira, todėl mano, kad būsimų ir esamų mokinių tėvų apsilankymai padeda geriau suprasti bendravimo stilių, gilintis į atskirų dalykų metodiką. Tai puiki galimybė apžiūrėti edukacines erdves, susipažinti su gimnazijos ugdymo prioritetais, pasiekimais, meniniais projektais ir kt. Svarbu suprasti, kad tik susipažinus su gimnazijos vykdomomis veiklomis galima objektyviai vertinti bendruomenės darbą, tik tada atsiranda mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas, kuris yra vienas svarbiausių veiksnių, darančių teigiamą poveikį sėkmingam vaikų ugdymui(si). Taip pat gimnazijos durys plačiai atvertos buvusiems mokytojams ir mokiniams. Jie aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, veda pamokas, dalinasi prisiminimais apie gimnaziją, savo nauja patirtimi, įžvalgomis. Galima sakyti, kad kiekviena savaitės diena visai gimnazijos bendruomenei dovanoja daug įvairių susitikimų, gilių pokalbių. Vien šiais mokslo metais pas mus svečiavosi kardinolas A. J. Bačkis, rašytojas A. Gailius, istorijos mokslų daktarė V. Kniūraitė, VU profesorius R. Laužikas, A. Šapokos sūnėnas Algirdas Šapoka, politologai V. Laučius bei L. Kasčiūnas, knygų apie keliones autorė K. Stalionytė ir daug kitų. Tai tikriausios gyvenimiškos pamokos, kurios įdomios ir vertingos šiandieniniams mūsų gimnazistams.

Ne tik tradiciniai renginiai, susitikimai padeda burti Adolfo Šapokos gimnazijos kolektyvą, bet ir mokymai, išvykos. Gimnazijos mokinių ir mokytojų komandos tarptautinių projektų Erasmus+ mokymuose, stovyklose praktiškai ne tik išbandė, kaip veikia įvairūs komandos sudarymo stiprinimo metodai, bet ir dalinosi patirtimi, o edukacinėje išvykoje į Romą bendruomenės nariai susibūrė ir su dainomis paminėjo Lietuvos valstybės nepriklausomybės 99 metų sukaktį. Vertėtų dar pasakyti, kad aktyvi gimnazijos bendruomenės dalis – tėvai. Jie veda pamokas, kviečiasi į savo darbovietes, dalyvauja ne tik sporto turnyruose, bet ir keramikos ar technologijų užsiėmimuose ir kuria kartu su savo vaikais. Vienas iš tėvų aktyvumo įrodymų – gimnazijos galerijoje šiuo metu eksponuojama 3 klasės mokinių ir jų tėvų kūrybinių darbų paroda. Tęsdamas mintis norėčiau pabrėžti, kad stiprios bendruomenės pagrindinis bruožas – pagarba paremti visų bendruomenės narių tarpusavio santykiai.
Antroji gimnazijoje puoselėjama vertybė – pozityvūs ir pagarbūs santykiai, tolerancija. Apsvarstę sutarėme, kad į šią sąvoką talpiname bičiulystę, pasitikėjimą, supratingumą, moralinį ir psichologinį palaikymą, patyčių prevenciją ir pan. Mūsų mokiniai supranta, kad mokytojams jie yra svarbūs, o sėkmingos abipusės partnerystės garantas – atviras bendravimas. Dar viena gimnazijoje skatinama veikla – tai dalyvavimas debatų čempionatuose. Mūsų nuomone, tokia patirtis moko išsakyti, apginti savo nuomonę, ugdo toleranciją, kūrybinį mąstymą, vertybines nuostatas. Negalime pamiršti ir savanoriškos veiklos kilnumo. Galime didžiuotis, jog kiekvienais metais gimnazistai savanoriauja akcijoje „Maisto bankas“, padeda neįgaliesiems, taip aktyvindami įvairių draugijų ir gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimą socialinėje veikloje. Todėl galiu teigti, kad Adolfo Šapokos gimnazijos jaunimas moka ne tik susitelkti, veikti, padėti, išklausyti, suprasti, gerbti kitų nuomonę, tačiau ir neapleisti mokslų bei siekti gerų ne tik mokymosi, bet ir kūrybinių ir sportinių rezultatų.

Net nereikėtų abejoti, jog akademiškumas yra svarbi vertybinė nuostata, tvirtai užimanti savo pozicijas. Gimnazijai pavyksta sėkmingai įgyvendinti išsikeltą uždavinį – plėtojant bendradarbiavimą užtikrinti mokymo(si) lygį, orientuotą į aukštus pasiekimus. Kaip vieną iš pavyzdžių galiu pateikti žurnalo „Veidas“ skelbtus Lietuvos mokymo įstaigų reitingo duomenis (Šaltinis: žurnalo „Veidas“ duomenys). Detaliau panagrinėję matytumėte, kad iš 346 šalies gimnazijų, kurios buvo vertinamos pagal keturis kriterijus, Utenos Adolfo Šapokos gimnazija pateko į reitingo penkiasdešimtuką ir 2016 metais buvo lyderė Utenos apskrityje. Tam tikras mokinių „sezoniškumas“ mūsų gimnazijoje negalioja ir jau keletą metų šie įvertinimai kardinaliai nesiskiria (plg.: 2014 m. – 44 pozicija, 2015 m. – 46 pozicija, 2016 – 33 pozicija). O jei atsiverstumėte Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus tinklalapį, rastumėte informacijos, jog tarp keturių rajono gimnazijų šiais mokslo metais net 68 mūsų gimnazistai tapo rajoninių olimpiadų nugalėtojais ir prizininkais, tai sudaro daugiau kaip 67 % visų rajono prizininkų.


Taip pat būtinai turiu pabrėžti, jog Adolfo Šapokos gimnazija, kaip akademinė institucija, daug dėmesio skiria bendradarbiavimui su Vilniaus universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu ir kitomis rajono, šalies ir užsienio mokymo įstaigomis. Pagrindinis ir aiškus tokio bendradarbiavimo tikslas – skleidžiant mokslo idėjas ugdyti visapusiškai brandžias asmenybes. Todėl mokymo įstaigų atstovų viešnagės ne vienam gimnazistui padeda apsispręsti, kur mokytis, kokias studijų programas rinktis, kaip savo gebėjimus bei įgytas žinias pritaikyti siekiant užsibrėžtų tikslų. Duomenys rodo, kad 2016 m. gimnaziją baigė 154 abiturientai, iš kurių 88 proc. įstojo į aukštąsias mokyklas, o iš jų 82 proc. – į valstybės finansuojamas vietas. Apibendrindamas šią mintį galiu teigti, kad akademiškumas labai svarbus šios gimnazijos prioritetas, tačiau jį mes sėkmingai deriname ir su veiklomis, išlaisvinančiomis mokinių kūrybinius gebėjimus.
Atsižvelgiant į šių dienų visuomenės reikalavimus jaunajai kartai Adolfo Šapokos gimnazijoje kūrybiškumas ugdomas per santykį su aplinka, meno, literatūros, muzikos kūrinius, teatrą. Ugdoma sakytinė, rašto, bendravimo kalba kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonė. Mokiniai gali save realizuoti bei tobulėti dalyvaudami ekologijos klubo „Viola“, pučiamųjų instrumentų orkestro „Cinkas“, skudučių ansamblio „Kadijo“, šokių kolektyvo „Argo“, dailės terapijos klubo „RAFAELIS“, fotografijos būrelio, sporto kolektyvų, debatų, jaunųjų archeologų, ekonomikos ir kompiuterijos klubų, sveikatingumo, aerobikos, technologijų, keramikos. Gimnazistai leidžia laikraštį „Paupėja“, taip pat aktyvi mokinių savivalda ir daug kitų įvairių veiklų, kurias mokiniai gali rinktis.
Baigdamas noriu pasakyti, kad mūsų gimnazija dėl išsikeltų tikslų ir puoselėjamų vertybių yra savaip unikali, patraukli, todėl Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos svarbi misija tęsiasi...

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos direktorius Saulius Brasiūnas