Informacija dėl planuojamo Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos reorganizavimo

Utenos rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 ,,Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 38 punktu, informuoja, kad vykdydama Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-127 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, stebėseną nustatė, kad šiais mokslo metais Utenos r. Vyžuonų pagrindinėje mokykloje yra suformuoti 8 klasių komplektai, mokosi 67 mokiniai.

Mokyklos patalpose veikia ikimokyklinio ugdymo grupė ir Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos padalinys. Dirba 22 pedagogai ir 20 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. TS-785 ,,Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“, nustatyta, kad kaimo pagrindinėje mokykloje, kurioje mokosi iki 80 mokinių, klasės mokinių skaičiaus vidurkis turi būti 10. Šios mokyklos klasės mokinių skaičiaus vidurkis – 8,3. Ateityje mokinių skaičiaus didėjimas nenumatomas.
Planuojama, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 d., mokinių skaičiumi mažiausia rajono pagrindinė mokykla bus reorganizuota, prijungiant ją prie Utenos r. Užpalių gimnazijos ir įsteigiant Utenos r. Užpalių gimnazijos Vyžuonų skyrių, kuris vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos bendruomenė pritaria numatomam mokyklos reorganizavimui.

Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus informacija