Startuoja projektas „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra"

Utenos Krašuonos progimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru VšĮ „Europos socialinio fondo agentūros“ finansuojamo projekto „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" įgyvendinimui. Naudodama savo kompetenciją ir patirtį, kurią sukaupė dirbdama bendrojo ugdymo srityje, bendradarbiaudama su įvairiomis institucijomis, rengdama ir vykdydama projektus, progimnazijos pedagoginė bendruomenė prisiima naujus įsipareigojimus įgyvendinti projekto veiklas. Tam, kad kiekvienas mokytojas turėtų galimybę patenkinti unikalius vaiko ugdymo(-si) poreikius ir būtų siekiama didesnės kiekvieno mokinio pažangos, kiekvieno vaiko akademiniai gebėjimai bus psichologų vertinami projekto metu sukurtomis bei parengtomis gabių vaikų atpažinimo bei įvertimo metodikomis, instrumentais. Taip pat projekto metu mokinių ugdymosi galimybės gauti jų poreikius atitinkantį formalųjį ir neformalųjį ugdymą bus didinamos papildant bendrąsias pradinio ir pagrindinio ugdymo programas specialiais matematikos, lietuvių kalbos ir gamtos mokslų praturtinančiais ir pagilinančiais moduliais, rengiant ir įgyvendinant neformaliojo ugdymo formas, tobulinant mokytojų, psichologų kvalifikaciją, praturtinant jų žinias įvairiuose nacionalinio ir tarptautinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

Utenos Krašuonos progimnazijos informacija