Tarptautinis projektas, skirtas nuolatiniam mokytojų profesiniam tobulėjimui ir lyderystei skatinti

Leeds savivaldybėjeUtenos švietimo centras dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ KA2 suaugusiųjų strateginių partnerysčių projekte „Mokymasis kartu“ („Leading to Learn Together“) No-2016-1-LV01-KA201-022658.
Dalyviai - projekte dalyvauja 6 institucijos ir 5 Europos Sąjungos šalių: Rygos švietimo ir informavimo metodinis centras, Latvija (projekto koordinatorius); Leeds miesto taryba, Didžioji Britanija; Ventspilio miesto tarybos Švietimo administracija, Latvija; Międzyuczelniany centro švietimo ir tarpdisciplininių mokslinių tyrimų plėtros fondas, Lenkija; Tartu universitetas, Estija; Utenos švietimo centras, Lietuva.
Projekto trukmė - 2016-2018 m.
Projekto tikslas – vystyti naują požiūrį į nuolatinį efektyvų mokytojų profesinį tobulėjimą bei lyderystę.
Projekto galutinis produktas – remiantis Latvijos, Lietuvos, Estijos, Lenkijos ir Jungtinės Karalystės gerosiomis švietimo įstaigų patirtimis, sukurtas gerųjų praktikų leidinys, skirtas nuolatiniam efektyviam mokytojų profesiniam tobulėjimui ir lyderystei .

Projekto uždaviniai:
Diskusijos1. Stebėti, tyrinėti ir susisteminti projekto partnerių švietimo įstaigų nuolatinio mokytojų profesinio tobulėjimo, lyderystės ugdymo bei kolegialaus bendradarbiavimo patirtis.
2. Siekiant mokytojų profesinio tobulėjimo, parengti ir išleisti gerosios praktikos leidinį „Mokymasis kartu“ („Leading to Learn Together“) projekto šalių kalbomis.
3. Kurti ir plėtoti dalinimosi gerąja patirtimi kultūrą asmeniniu, mokyklos, regiono bei tarptautiniu lygmeniu.

2016 metų spalio 20 dieną Rygoje įvyko pirmasis projekto dalyvių susitikimas, kur buvo aptarti projekto tikslai, uždaviniai, suplanuotos tolimesnių susitikimų ir stažuočių datos, aptartas galutinis projekto produktas – mokytojų nuolatinio efektyvaus profesinio tobulėjimo ir lyderystės vadovas.
2017 metų sausio 29 – vasario 03 dienomis Leeds mieste, UK vyko antrasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas-stažuotė. Į stažuotę vyko Utenos švietimo centro direktorė V. Bujanauskienė ir metodininkės R. Dasevičienė, R. Diominienė ir R. Sabaliauskienė. Stažuotės metu dalyviai lankėsi dvylikoje Leeds miesto mokyklų, Miesto savivaldybėje, Dailės akademijoje bei miesto bibliotekoje. Dalyviai domėjosi mokyklų vidiniu valdymu, mokytojų profesinio tobulėjimo galimybėmis, lyderių auginimu, mokinių ugdymo kokybės užtikrinimu. Visas penkias viešnagės dienas, po apsilankymo ugdymo įstaigose, susitikimo dalyviai keitėsi savo įžvalgomis.
2017 metų kovo 05-10 dienomis planuojama stažuotė Tartu mieste, Estijoje. Bus lankomos įvairaus lygmens Tartu švietimo įstaigos. Refleksijos metu bus lyginamos UK ir Estijos švietimo sistemos, mokyklų vidaus tvarkos, ugdymo proceso ypatumai, mokytojų profesinio tobulėjimo būdai ir galimybės.
Tarptautiniai projektai vaidina svarbų vaidmenį skatinant inovacijas, tobulinant švietimo ir mokymo
sistemą, ugdymo institucijų veiklą.
Straipsnis atspindi autoriaus, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už straipsnio turinį bei už galimą informacijos panaudojimą.

Straipsnį parengė Ramunė Sabaliauskienė
Utenos švietimo centro metodininkė