Utenos Adolfo Šapokos gimnazija − čia ir dabar (mintys grįžus prie įprasto ritmo po jubiliejinių renginių)

2016 10

Čia ir dabar jubiliejinė savaitė visai Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bendruomenei dovanojo įspūdingų susitikimų, gilių pokalbių, netradicinių pamokų, įvairių parodų, muzikinių dovanų, gausybę šiltų žodžių bei palinkėjimų. Apie visa tai šiandieną galima skaityti ir mokyklos internetinėje svetainėje www.asg.utena.lm.lt („Gimnazijos 20-mečio šventė“, „Buvusių mokinių viešnagė gimnazijoje“, „Filmas gimnazijos 20-mečiui“, „Buvusių mokinių viešnagė pamokose ir bibliotekoje“, „Integruotos pamokos bibliotekoje“, „Popietė „Valanda su Rūta“, „Gimnazijos 20-mečio savaitės renginiai“, „Dailės darbų paroda „Gyvenimas pilnas spalvų“), ir spaudoje („Utenos Adolfo Šapokos gimnazija mini 20-ies metų sukaktį“ (2016 m. rugsėjo 28 d. „Utenos diena“), „Dvidešimt gimnazijos akimirkų“ (2016 m. rugsėjo 28 d. „Utenis“), „Gimnazijos šventės aidai“ ( 2016 m. spalio 8 d. „Utenis“).

Čia ir dabar galime džiaugtis, kad buvę mokytojai ir mokiniai didžiuodamiesi grįžta ir dalinasi savo patirtimi.
Čia ir dabar mokiniai, pasirinkę šią gimnaziją, pirmiausia gali būti savimi, derinti dalykines žinias su menine ir sportine saviraiška, susirasti daug draugų, džiaugtis mokytojais, kurie, pasak jų, puikiai išmano savo dalyką, supratingi, padeda ne tik siekti gerų rezultatų, bet ir gali kalbėtis apie gyvenimą. Tiesiog galima didžiuotis, kad šioje gimnazijoje dirba ir mokosi tie žmonės, kurie stengiasi, kuria gyvenimą, pilną prasmingų ir įdomių veiklų.
Čia ir dabar gimnazija daug dėmesio skiria bendradarbiavimui su šalies aukštosiomis mokyklomis: nuo 2005 m. Vilniaus universiteto partnerė, todėl turi galimybę lankytis universiteto organizuojamuose renginiuose ir gimnazijoje sulaukti dėstytojų ir studentų, kurie veda pamokas. Nuo 2013 m. gimnazijoje įsteigta Vilniaus Gedimino technikos universiteto dvimetė klasė ir ją jau baigė dvi abiturientų laidos. Pagal bendrą kiekvienų metų veiklos planą, mūsų gimnazistai turi galimybę naudotis šio universiteto mokymosi baze, atlikti laboratorinius darbus, lankytis paskaitose. Taip pat bendradarbiaujama su Lietuvos edukologijos universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Kauno technologijos universitetu ir kt.
Čia ir dabar žurnalas „Veidas“ paskelbė 2016 m. Lietuvos gimnazijų reitingą. Jame – 346 šalies gimnazijos. Lyderė Utenos apskrityje yra A. Šapokos gimnazija, esanti 33-ioje vietoje. Abiturientų, 2016 m. įstojusių į Lietuvos aukštąsias mokyklas pirmuoju pageidavimu, šioje gimnazijoje buvo 60,6 proc.
Čia ir dabar šioje gimnazijoje idėjos atsiranda greičiau ir dažniau, negu galima spėti jas realizuoti. Adolfo Šapokos gimnazijos misija tęsiasi...


Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos administracijos informacija