Utenos Vyturių progimnazijoje startuoja naujas tarptautinis ERASMUS+ mokyklinių strateginių partnerysčių projektas „Jūsų istorija yra mūsų istorija"

2016 10 18 Vyturių progimnazijos projektas2016 metų rugsėjo mėnesį Vyturių progimnazijos bendruomenė pradėjo vykdyti dar vieną, ketvirtąjį, tarptautinį projektą. Projekto tema – istorija (plačiąja prasme) – pasirinkta neatsitiktinai, ji yra aktuali visų projekte dalyvaujančių šalių mokyklų bendruomenėms. Projekto esmė – patrauklus krašto istorijos pateikimas mokiniams. Į projektą susibūrė mokytojai ir mokiniai iš Lenkijos, Lietuvos, Italijos, Portugalijos, Vengrijos ir Ispanijos.

Rugsėjo mėnesį projekto idėja buvo pristatyta Utenos Vyturių progimnazijos mokytojams ir mokiniams.
Spalio mėnesį sudaryta ir Vyturių progimnazijos direktorės įsakymu patvirtinta projekto darbo grupė, kurią sudaro direktorės pavaduotoja ugdymui R. Drungienė, projekto koordinatorės R. Paukštienė ir R. Sabaliauskienė ir mokytojai D. Bražėnienė, D. Kairienė, I. Šinkūnienė, J. Bimbienė, R. Jančauskienė, G. Šerlatienė, R. Zapolskienė ir A.Kižys, projekto įgyvendinimui pateikę daugiausiai inovatyvių idėjų. Dvejus metus (2016-2018) projekto dalyviai gilinsis į savo ir šalių, projekto partnerių, istoriją, atras kiekvienos šalies išskirtinumus ir bendras istorines sąsajas, kryptingai integruos projekto veiklas į mokyklos veiklos planą, ieškos patrauklių užklasinių erdvių istorijos mokymui.

Antroje spalio mėnesio pusėje mokykloje buvo sukurta erdvė projekto veiklų sklaidai bei suorganizuotas projekto logotipo konkursas. Labai džiaugiamės mokinių kūrybiškumu. Geriausi darbai keliaus į pirmąjį projekto dalyvių susitikimą, vyksiantį 2016 metų lapkričio 6-10 dienomis Ispanijoje.
Vyturių progimnazijos 8 b klasės mokiniai, dalyvaujantys projekte, pirmajai savo projektinei išvykai pasirinko Utenos Laisvės kovų muziejų, įsikūrusį buvusioje Utenos siaurojo geležinkelio stotyje. Čia, susipažinę su naująja ekspozicija, suprato, kad lietuviai beveik XX a. viduryje ir vėliau Sovietų valdžios verčiami išgyveno ir tremties vergiją, ir kolchozų baudžiavą ir teigė - tokia istorija pasikartoti negali.
Lapkričio mėnesį vyks veiklų savaitė viduramžių tema: bus paskelbti logotipų konkurso nugalėtojai, rodoma filmuota netradicinėje aplinkoje Ispanijos mokytojų pravesta istorijos pamoka viduramžių tema, suorganizuotas piešinių konkursas.

 

Projekto koordinatorės Rima Paukštienė ir Ramunė Sabaliauskienė