Matematika ir astronomija sukvietė Europos mokytojus ir mokinius į Uteną

Matematika ir astronomija sukvietė Europos mokytojus ir mokinius į Uteną 2016 m. spalio pirmąją savaitę į Utenos Dauniškio gimnazijoje vykstantįį tarptautinį projektinį susitikimą pagal „ERASMUS+” programos 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą „Matematika aplink mus” atvyko 21 mokinys ir 13 mokytojų iš Rumunijos, Lenkijos, Danijos, Italijos, Portugalijos, Vengrijos, Graikijos. Tai dviejų metų trukmės projektas, kurio tikslas - tobulinti mokinių matematinius gebėjimus ir kompetencijas, plėsti mokytojų profesinį akiratį, skatinti mokytojus kurti inovatyvią mokymo/si medžiagą, naujus mokymo metodus: mišrų mokymą, integruotą dalyko bei kalbos mokymą, tobulinti užsienio kalbos ir IKT gebėjimus, skatinti pilietiškumą, pagarbą kitoms kultūroms.

4Projekte dalyvauja aštuonios šalys, tad numatytas toks pats skaičius projekto veiklų: matematika gamtos moksluose, matematika dailėje, matematika muzikoje, matematika aplinkosaugoje, matematika IT, matematika archeologijoje, matematika geografijoje ir matematika astronomijoje. Šio susitikimo darbo tema buvo „Matematika astronomijoje". Projekto veiklos buvo organizuotos tiek mokiniams, tiek ir mokytojams.

Veiklos
Projekto veiklosPirmąją susitikimo dieną Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje renginio dalyvius savo margaspalve programa pasveikino gimnazijos meninio ugdymo kolektyvai. Konferencijos metu visų šalių mokiniai pristatė parengtus pristatymus tema „Matematika muzikoje“, dalyvavo komandos formavimo veikloje, kurios metu parengė pristatymus apie Z kartą ir palygino ją su savo tėvų karta. Pabaigoje mokiniai gavo užduotį susipažinti su Utenos miestu, naudojant žaidimą „Kubinė mylia”.
Antrąją susitikimo dieną mokiniai mokytojams pristatė savo namų užduotis „Kubinė mylia”, dalyvavo matematikos-geometrijos pamokose, atliko praktines užduotis „Saulės geometrija" IT klasėse ir „Saulės šešėlio geometrija" užduotį atliko prie gimnazijos esančioje Etnokosmologinėje stebykloje. Tuo pačiu metu mokytojų komanda išbandė įvairias IKT programėles, pritaikytas planšetiniams kompiuteriams ir skirtas projektinei ir pamokinei veiklai organizuoti. Dienos pabaigoje dalyviai aplankė  Lajų taką ir  „Cosmos“ Paukščių Taką Anykščiuose.
Etnokosmologijos muziejujeTrečiąją susitikimo dieną dalyviai lankėsi Etnokosmologijos muziejuje Molėtų rajone, kur edukatorius Edgaras Zaronskis ir gidas Evaldas Kaminskas vedė šešių valandų trukmės užsiėmimus edukacinėse klasėse temomis „Saulės laikrodžio maketo kūrimas”, „Dangaus objektų tyrimai,“ „Kosmonautika”.
Ketvirtąją susitikimo dieną mokiniai Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje mokėsi statistikos pagrindų, atliko praktinį darbą „Saulės dėmių tyrimai“, buvo supažindinti su eTwinning platforma ir kūrė brošiūrą, panaudodami IKT įrankį „Popplet“. Tuo metu5 mokytojų komanda Utenos švietimo centre mokėsi, kaip sudominti mokinius astronomija. Kursus vedė lektoriai Kauno Jėzuitų gimnazijos pedagogė Rigonda Skorulskienė ir Etnokosmologijos muziejaus edukatorius Edgaras Zaronskis. Vakare, oficialios vakarienėe metu renginio dalyviams įteikti sertifikatai.
Penktąją susitikimo dieną dalyviai, vadovaujami dr. Daliaus Dapkaus, atliko praktinį darbą „Socialiai reikšmingų tyrimų ir inovacijų taikymas skatinant gamtamokslinę motyvaciją” Lietuvos Edukologijos Universitete, atliko projekto įsivertinimą SurveyMonkey aplinkoje, apsilankė Vilniaus Universiteto senojoje observatorijoje bei gėrėjosi Vilniaus senamiesčiu.
6Įspūdžiai
„Po šio susitikimo mane labiau motyvavo mokytis matematikos. Sužinojau kur matematikos žinias galima taikyti astronomijoje. Taip pat gerokai patobulinau anglų kalbos įgūdžius, susipažinau su
Įvairių šalių mokiniais. Labai patiko šis projektas!”
Greta Paknytė 2a
„Labiausiai šiame projekte man patiko, kad atvyko nemažas būrys mokinių iš kitų Europos mokyklų ir su jais ištisą savaitę kartu lankėme pamokas, įvairius matematikos ir astronomijos užsiėmimus ir mokėmės viską anglų kalba. Todėl patobulinau tiek matematikos, tiek anglų kalbos žinias. Patiko praktiniai užsiėmimai Lietuvos Edukologijos Universitete, suteiktos žinios apie astronomijos vystymosi istoriją Vilniaus Universitete.“
Kernius Puodžiukas 2b7
„Šis projektas man labai patiko. Turėjau galimybę susipažinti su mokiniais iš kitų Europos šalių. Taip pat patiko užsiėmimai mano gimnazijoje ir Etnokosmologijos muziejuje anglų kalba, kurie susiejo matematiką ir astronomiją. Pagilinau savo matematines žinias ir dabar turiu daugiau motyvacijos mokytis šio dalyko. Buvo įdomu aplankyti Vilniaus Universitetą, pasiklausyti apie astronomijos mokslo kūrimą Lietuvoje. Kartu su naujais draugais patirti įspūdžiai dar ilgai išliks atmintyje! “
Anita Clarke, 4a


Utenos Dauniškio gimnazijos projekto koordinatorė Loreta Tarvydienė

8

 

 

 

Vilniaus Universitete