2016 m. spalio 5 d. Mokytojų diena Aukštakalnio progimnazijoje

Tarptautinė mokytojų diena Utenos Aukštakalnio progimnazijoje2016 m. spalio 5 d. Aukštakalnio progimnazija pradėjo šurmuliuoti kaip niekada anksti. Kol dar mokytojai nepasirodė, vaikai skubėjo su staigmenomis: auklėtiniai bėgo į klasių vadovų kabinetus, mokinių tarybos nariai – į mokytojų kambarį, kad čia sužydėtų gėlės, pakviptų kava ir pyragaičiais, o jaunieji žurnalistai pasitiko su pirmuoju šiemetiniu laikraščiu „Mes“.
Pasibaigus pamokoms, mokytojai rinkosi aktų salėje, kur Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos trečiaklasės, mūsų buvusios mokinės Karolinos Rakauskaitės saksofonui rudeniškai virkaujant, prasidėjo šventės renginys.

Pirmą kartą taip gausiai susirinkta prie bendrų staliukų, kadangi prie progimnazijos darbuotojų prisijungė Utenos „Žiburio“ pradinės mokyklos skyriaus kolektyvas. Buvo net pajuokauta apie linksmą (ar liūdną) perspektyvą: netrukus gal ir Adolfo Šapokos gimnazija prisidės...

Po Aukštakalnio progimnazijos direktoriaus sveikinimo buvusiai vokiečių kalbos mokytojai Iroidai Kavolienei, išlydėtai į užtarnautą poilsį, buvo įteikta gėlių, o „Žiburio“ skyriaus pavaduotojai ugdymui Jūratei Černiauskienei – nauji darbuotojų pažymėjimai. O jau tuomet žiburiečiai pakvietė virtualiai leistis į vaikystės pasaulį. Prasidėjo pažintis su mokytojais, tokiais, kokie jie buvo maži, paskui iš ekrano pažvelgė „Žiburio“ mokiniai, dabar jau tapę mūsų mokiniais arba mūsų mokyklą net pabaigę ir išėję į kitas mokyklas. Jie tarsi siuntė sveikinimus į ateitį mums – būsimiems mokytojams. Buvo labai miela pamatyti savo mokinį – pradinuką, išgirsti jo linkėjimus. Vienas iš gražiausių: „Tss!.. Pamoka...“. Juk kaip svarbu ramybė, susikaupimas, atsakingas požiūris į darbą.
Po to prasidėjo nuotaikingas mūsų, arba, kaip įvardino vedėjai Dalia ir Mindaugas, progimnazijos „edukacijos ir reabilitacijos“ centro prisistatymas. Visi leidosi į būtąjį laiką. Galima buvo prisiminti mokyklos istorijos pradžią – 1982 m., „susitikti“ su buvusiais kolegomis, prisiminti, kas kokiame kabinete dirbo, ar kas darbavosi komandoje. Smagu buvo regėti nuotraukas, pamatyti dokumentą, kur užrašyta, jog buvo ir protinis auklėjimas, prisiminti, koks fontanas tryško mokyklos kiemelyje ir kaip atrodė sunkvežimis „GAZ“ netoli fontano.
Renginio refleksija: artėja mažas jubiliejus, nes 2011 m. mokyklai suteiktas progimnazijos statusas, o priartėjo didelis, kadangi 1996 m., anot istorijos mokytojo V. Eismanto, atskilo dukterinė įmonė ir pradėjo gyvuoti pagrindinė mokykla. Šio jubiliejaus proga, skambant dainai apie ąžuolėlį, direktoriui uždėtas šermukšnių vainikas, įteikta gėlių. Po to mokytojos Jūratės pamokyti žiburiečiai kartu su aukštakalniečiais dainavo mokyklos dainą, o šokių vadovė Erika išmokė visus šokti.
Mokytojų dienos šventė buvo kupina rudenio spalvų – ryškių, linksmų, nostalgiškų ar net graudžių. Visiems buvo įteikti n valandų kvalifikacijos kurso „Mokytojo diena 2016“ pažymėjimai.