Idėjų mugė „NUVEIK SVEIKATOS LABUI.LT“

2016 06 2016 m. vasario 25 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras iki gegužės 10 d. buvo paskelbęs idėjų mugės konkursą „Nuveik sveikatos labui.lt“ ir pakvietęs dalyvauti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų 8 – 12 klasių mokinius, neformaliojo švietimo įstaigų ugdytinius, kitas mokinių komandas, ikimokyklinio ugdymo pedagogus, mokytojus, visuomenės sveikatos priežiūros specialistus, sveikatos ugdymo koordinatorius. Idėjų mugės tikslas – aktyvinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų, jų bendruomenių narių bendradarbiavimą, jaunimo organizacijų įdirbį siekiant tobulinti veiklas saugant ir stiprinant sveikatą.
Utenos Rapolo Šaltenio progimnazija, dalyvaudama sveikatą stiprinančių mokyklų programoje, dalyvavo šioje idėjų mugėje. Socialinė pedagogė Rasa Maniušienė užpildė dalyvio anketą ir pateikė idėjos aprašymą. Tai sveikatai palankios psichosocialinės aplinkos kūrimas, tarpusavio santykių puoselėjimas „SUSTOJU – PAGALVOJU – VEIKIU!“. Vertinimo komisija, įvertinusi idėjų mugės konkursui „Nuveik sveikatos labui.lt“ pasiūlytas idėjas, nutarė Utenos Rapolo Šaltenio progimnaziją įvertinti už kūrybiškai, originaliai pateiktą idėją.
Dalyvių idėjos yra skelbiamos tinklapyje www.ssus.lt sveikatos ugdymo idėjų banke „Nuveik sveikatos labui.lt“. Apibendrinti idėjų mugės rezultatai ir idėjų aprašymai pateikiami www.lmnsc.lt/lt/naujienos


Parengė socialinė pedagogė Rasa Maniušienė