Utenos „Saulės“ gimnazijos padėka geriausiems savo mokiniams

IMG 7536Kiekvienoje mokykloje yra įvairių vaikų – vieni daug dirba ir stengiasi gerai mokytis, kiti dalyvauja įvairiose neformaliose veiklose, treti suspėja ir viena ir kita, o dalis yra „neutralūs“, t.y. lanko pamokas, mokosi, bet niekuo neišsiskiria. Yra ir tokių, kurie turi mokymosi, lankomumo, elgesio ar kitų problemų. Pastariesiems mokytojai, mokyklos administracija turi skirti daug dėmesio ir laiko. Kartais nuošaly lieka tie, kurie savo žiniomis, darbais garsina mokyklą. Todėl mūsų gimnazijoje neapsiribojama garbės rašto įteikimu gerai besimokantiems, aktyviems mokiniams.

Pernai visiems olimpiadų, konkursų dalyviams ir nugalėtojams bei jų tėvams buvo organizuota šventė-koncertas. Mokytojai pristatė savo mokinius, mokiniai skaitė konkursinius darbus, tėvai dalyvavo originalioje žinių viktorinoje. Šis renginys leido šiltai pabendrauti mokiniams, jų tėvams bei mokytojams. Gimnazistams įteiktos simbolinės padėkos dovanos.
Šiais mokslo metais gerai gimnaziją lankiusiems ir gerai bei labai gerai besimokiusiems mokiniams pirmasis padėkos akcentas buvo po pirmojo semestro organizuota neformali popietė prie arbatos puodelio. Mokiniai buvo maloniai nustebinti tokios idėjos ir liko patenkinti, suprato, kad jų pastangos yra vertinamos.
Baigiantis mokslo metams norėjome konkursų ir olimpiadų prizininkams organizuoti pažintinę kelionę. Mokiniai pasiūlė vykti ne į ekskursiją, o į teatrą. Taigi, gegužės 11 dieną organizuota išvyka į Vilnių. Gimnazistai dalyvavo edukacinėje programoje Pinigų muziejuje, pasivaikščiojo po senamiestį ir Lietuvos Nacionaliniame teatre žiūrėjo K. Binkio spektaklio „Atžalynas“ naująjį pastatymą. Šis spektaklis pasirinktas neatsitiktinai. Jauno žmogaus pasiaukojimas dėl draugo, mokytojo pasiaukojimas dėl mokinių, miesto ponios dviveidiškumas – tai ir šiandieninio gyvenimo realijos, skatinančios jauną žmogų mąstyti, atsirinkti tikrąsias vertybes. Po spektaklio dvyliktokas Domantas sakė: „Geresnio spektaklio tikrai negalėjote išrinkti“.
Mokiniams patiko išvyka. O gimnazija džiaugiasi, kad gali atsidėkoti patiems darbščiausiems, pilietiškiausiems, sumaniausiems ir taip paskatinti visus kitus atstovauti mokyklai ir rajono, ir respublikos renginiuose, konkursuose, olimpiadose. Gaila tik, kad dėl įvairių priežasčių dalis mokinių negalėjo vykti į šią išvyką.


Direktorės pavaduotoja ugdymui Jolita Pakalnytė