Programa „eTwinning“ švenčia 11 gimtadienį!

2016 052016 m. gegužės 9-ąją programa „eTwinning“ švęs savo 11-ąjį gimtadienį. Tai programa, kuri 2005 metais prasidėjo kaip pagrindinė Europos Komisijos eLearning programos dalis, o nuo 2014 metų įsitvirtino ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programoje Erasmus+.
Programa „eTwinning” vadinama elektroniniais dvyniais (e-twin). Ji yra nemokama ir saugi platforma švietimo darbuotojams, skirta bendrauti ir kurti virtualius bendradarbiavimo projektus, dalintis idėjomis, keistis metodikos naujovėmis, ieškoti partnerių projektams, kurti projektus, juose dalyvauti ar išbandyti naujus bendradarbiavimo įrankius tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje. 

Šiuo metu programoje dalyvauja net 37 šalys: visos ES, Norvegija, Turkija, Islandija, Makedonija, Šveicarija, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija. O Egiptas ir Baltarusija yra pretendentės prisijunti prie šios programos. Internetiniame puslapyje, kurios nuoroda www.etwinning.net vykdomi programos „eTwinning” darbai. Portalas verčiamas į 28 kalbas.

Šios programos tikslas - bendradarbiauti su kitomis ES programomis, integruoti projektus į ugdymo turinį, užtikrinti, kad mokiniai gautų kuo daugiau naudos, dalyvaudami šioje programoje.
Programa „eTwinning“ per savo gyvavimo metus išsiplėtė ir atsirado programa eTwinning Plus, kuri apima 6 šalis iš Europos kaimynystės – Armėniją, Azerbaidžaną, Gruziją, Moldovą, Ukrainą ir Tunisą. Su šiomis šalimis yra galimybė bendrauti ir bendradarbiauti rusų kalba.
Į šios programos veiklas nuo 2005 metų aktyviai įsijungė Utenos Dauniškio gimnazijos IT mokytoja metodininkė, ilgametė programos „eTwinning” ambasadorė Giedrė Sudniutė, o jos paskatinti toliau sėkmingai vykdė, kūrė, organizavo projekus gausus būrys mokytojų ir mokinių. Šiuo metu gimnazijoje yra vykdomi 9 „eTwinning” įvairių temų projektai: istorijos, menų, bendradarbiavimo, fizikos, matematikos su gamtos mokslais, muzika, aplinkosauga, menu, archeologija ir IT. Šie projektai vykdomi tiek tarptautiniu, tiek ir nacionaliniu lygmenimis.
Artėjant programos „eTwinning” 11 gimtadieniui, Utenos Dauniškio gimnazijos mokytojams ir mokiniams buvo organizuotos įvairios veiklos: „eTwinning” pertraukos, kurių metu su planšetiniais kompiuteriais buvo pravestos viktorinos apie programą „eTwinning“. Mokytojams buvo informuota apie planuojamus programos „eTwinning“ profesinės raidos seminarus Lietuvoje ir užsienyje, teikiamos konsultacijos. Mokiniams vyko tiesioginis susitikimas ir gimtadienio pasveikinimo renginys su Rokiškio Pandėlio gimnazija ir Vilniaus lopšeliu darželiu “Krivūlė” per „ eTwinning Live” aplinką.
eTwinning būrelio nariai kalbėjo apie projektus, diskutavo tema „Kaip skatinti įvairovę?“, kūrė sveikinimus, vaišinosi pačių iškeptais pyragais.

eTwinning ambasadorė Loreta Tarvydienė