Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas žiniasklaidai pristatė STEAM projektą

­

Violeta Develienė

Siekiant didinti mokinių susidomėjimą mokslu, Lietuvoje steigiami dešimt STEAM – gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo – centrų. Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė paskelbė centrų kūrimo vietas. 2016 m. balandžio 26 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje savivaldybių – regionų centrų – merams buvo įteikti simboliniai sertifikatai, patvirtinantys STEAM centro steigimą savivaldybėje.
Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas ir Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė po susitikimo su ministre pasidalino naujienomis: Utenos apskrityje, savivaldybės pastate, esančiame Ladygos gatvėje, planuojama įkurti gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo tyrimų ir eksperimentinės veiklos (STEAM) atviros prieigos centrą. „Siekdami ugdyti inovacijų kultūrą, pasitelkėme pasaulinę praktiką, – pabrėžia STEAM centrų steigimą kuruojanti švietimo ir mokslo viceministrė Svetlana Kauzonienė. – STEAM centrus kuriame partnerystės principu. Kad centrai sėkmingai veiktų, turės bendradarbiauti visos suinteresuotos šalys: savivaldybės, mokslas ir verslas“.

001
006
099
STEAM
1/4 
start stop bwd fwd

STEAM centrai moksleiviams įsikurs Vilniuje „Saulėtekio“ slėnyje, Kaune „Santakos“ slėnyje, Klaipėdoje Jūriniame slėnyje, Alytaus kolegijoje, Šiaulių universitete, Panevėžyje KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete, Marijampolės kolegijoje, Utenos ir Tauragės savivaldybių pastatuose, vienas centras bus įkurtas ir Telšių regione. STEAM centrai steigiami dešimtyje regionų, atliepiant kiekvieno regiono specifiką ir poreikį, planuojamas inovacijas. Utenos STEAM centras Lietuvos mastu išskirtinis bus dėl papildoma Kosmonautikos ir Astrofizikos laboratorija, kurios veikla bus vykdoma bendradarbiaujant su Lietuvos etnokosmologijos muziejumi Molėtuose.
Pasak Lietuvos rektorių konferencijos prezidento Alfonso Daniūno, priėmusi sprendimą kurti STEAM centrus Švietimo ir mokslo ministerija žengia naują žingsnį, kad kiltų studijų ir mokslo kokybė. Svarbu, kad STEAM centrus steigiant regionuose bus sudarytos galimybės visuose šalies regionuose mokiniams susidomėti tiksliaisiais mokslais, gilinti savo žinias. Numatoma, kad kiekviename STEAM centrų veiks keturios laboratorijos: viena – biologijos ir chemijos, antra ̶ fizikos ir inžinerijos, trečia ̶ robotikos ir informacinių technologijų, o ketvirta – specializuota, atliepianti konkrečios teritorijos specifiką. STEAM mokslo centrų kūrimą numatoma finansuoti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšomis, Švietimo ir mokslo ministerija tam planuoja skirti 5,8 mln. eurų. Kuriant STEAM centrus skatinama viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė – juos steigiant dalyvaus ne tik Švietimo ir mokslo ministerija ir savivaldybės bei mokslo ir studijų institucijos, bet ir verslo atstovai. Planuojama, kad veiklos STEAM centruose prasidės nuo 2017 m. rugsėjo 1-osios.