2016 m. balandžio 7 d. Gerosios patirties sklaidos renginys Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“

2Šiandieninis ugdymas orientuojasi į laukiamus rezultatus. Todėl ugdymo(si) procesas neįmanomas be vertinimo. Pažangos vertinimas užtikrina greitą ir veiksmingą ugdymo(si) proceso grįžtamąjį ryšį, yra būtina kokybiško ugdymo(si) proceso dalis ir svarbiausia švietimo kokybės sąlyga.
2016 m. balandžio 7 d. Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ vyko gerosios patirties sklaidos renginys „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų stebėjimas, vertinimas ir fiksavimas“. Renginyje dalyvavo Telšių ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai ir pavaduotojai ugdymui.

12Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Virginija Vaitiekienė supažindino viešnias su Utenos rajono ikimokyklinio ugdymo organizavimu.
Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ mokytojai pristatė įstaigoje priimtą vaikų pasiekimų ir pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo sistemą, jos taikymą kasdieninėje veikloje. Vaikų lopšelio-darželio direktorė Violeta Puodžiukienė kalbėjo apie ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo svarbą. Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo sistemą pristatė direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Pučienė. Apie vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimą ugdymo(si) procese kalbėjo Diana Tumėnienė, vyresnioji auklėtoja. Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo, fiksavimo patirtimi pasidalijo auklėtoja metodininkė Danutė Andrijauskienė. Apie vaiko pasiekimų vertinimo aplanką, kaip visuminę informaciją apie vaiko pasiekimus, kalbėjo auklėtoja metodininkė Ligita Drobelė. Vyresnioji auklėtoja Alma Stundžienė pristatė įP1110614 vaiko ugdymosi rezultatus orientuotą planavimą. Jurgita Kelevišienė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ logopedė metodininkė, kalbėjo apie priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo galimybes pedagoginio bendradarbiavimo kontekste. Utenos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ muzikos mokytoja metodininkė Asta Straižienė pasakojo apie nuotolinį vaiko stebėjimą tobulinant jo ugdymo(si) procesą. Visas renginio dalyves vienijo mintis, jog vaikų pasiekimų vertinimas – tai būtina kokybiško ugdymo(si) proceso dalis, skatinanti vaiko motyvaciją nuolat tobulėti ir tobulintis. Renginį nuspalvino vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis“ vaikų atliekamos dainos ir šokiai.
Po renginio viešnios iš Telšių lankėsi Utenos dailės mokykloje, kur mokyklos direktorius Jonas Pleckevičius supažindino su buvusio pašto architektūriniais pastatais, jų istorija. Svečiai apžiūrėjo dailės mokykloje vykstančią XVI tarptautinę gamtos fotografijų parodą „Žemės diena - Utena".

P1110620