Dalijimasis gerąja patirtimi

EU 2016 m. balandžio 6 d. keturi Utenos mokyklos-vaikų darželio „Varpelis" mokiniai ir anglų kalbos mokytoja G. Morkienė buvo pakviesti į Utenos Krašuonos02
progimnaziją, kurioje rajoninio anglų kalbos konkurso renginyje pristatė tarptautinio ERASMUS+ strateginių partnerysčių projekto „Už žaliuojantį pasaulį: leiskime vaikams veikti" metu sukurtą filmą apie vandenį. Mokiniai inicijavo diskusiją apie vandens svarbą, jo trūkumą, taupymo bei gamtos tausojimo galimybes, dalijosi savo pirmojo mokymosi vizito Ispanijoje įspūdžiais. Mokytoja G. Morkienė supažindino Utenos rajono mokyklų mokytojus, atlydėjusius mokinius į renginį, su mokykloje - vaikų darželyje „Varpelis" vykdomu tarptautiniu Erasmus+
tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektu bei jo galimybėmis.

*Sukurta medžiaga atspindi jos rengėjų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį ir galimą panaudojimą.