2016 m. kovo 30 d. Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijoje tėveliai vaidino vaikams

DSC 04162016 m. kovo 30 dieną Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijoje vyko muzikinių improvizacijų rytmetis. Tėvelių pastangomis jis tapo šviesia ir džiaugsminga švente apie tikrą draugystę.

Dar 2015 metų gruodį mokyklos tėvų komitetas nusprendė surengti vaidinimą. Pradėjo siūlyti idėjas, rinkosi į repeticijas. Patys tėveliai buvo režisieriai, scenaristai, aktoriai.
Direktorė Milda Survilienė džiaugėsi darniu tėvelių darbu, nuotaikingu, linksmu vaidinimu. Padėkos raštai buvo įteikti Virginijai Grigonienei, Stasiui Jackevičiui, Brigitai Kavolėlienei, Donatai Lubienei, Linai Misiūnienei, Mindaugui Misiūnui, Daivai Nakutienei, Elitai Paulauskienei, Audrei Pumputienei, Jurgitai Šerepėkienei, Rimai Zabulėnienei.

Renginyje dalyvavo LR Seimo narė Milda Petrauskienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Zita Sabelkienė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė" direktorė Laimutė Ivanauskienė.
Tėveliai sulaukė nuoširdžių vaikų emocijų ir garsių plojimų – padėkų už įspūdingą staigmeną. O Seimo narė pažadėjo ekskursiją į LR Seimą ir Valdovų rūmus.