Utenos Dauniškio gimnazijos triumfas Lietuvos mokyklų apdovanojimuose

Utenos Dauniškio gimnazijaVioleta Develienė
2016 m. kovo 17 d. Kauno technologijos universiteto „Santakos" slėnyje, moksleivių konferencijos „Up To You" metu vyko Lietuvos mokyklų apdovanojimai. Apdovanojimai mokykloms ir jų bendruomenėms už 2015 metų pasiekimus šalyje vyko pirmą kartą - įvairiose kategorijose dėl įvertinimo rungėsi 123 nominantai. Buvo renkamas Metų mokytojas, Metų moksleivis, Metų mokykla, Metų projektas, Metų mokinių taryba, Metų mokyklos prezidentas, Metų pagalbininkas, Metų būrelis, Metų išradėjas.
Utenos Dauniškio gimnazija šiame konkurse pripažinta „Metų mokykla". Apdovanojimą atsiėmusios ir Lietuvos mokyklų apdovanojimų globėjo premjero Algirdo Butkevičiaus sveikinimą išklausiusios Utenos Dauniškio gimnazijos moksleivės neslėpė džiaugsmo: „Nors dalyvaudamas visada tikiesi, kad laimėsi, šis apdovanojimas mus labai nudžiugino ir nustebino. Esame šauni mokykla – turime stiprią mokinių tarybą, mielus ir aktyvius moksleivius ir mokytojus-apdovanojimas skatina mus dar labiau stengtis!” - kalbėjo gimnazistės. Utenos Dauniškio gimnazija buvo vertinama už inovatyvumą, tolerancijos skatinimą, pilietiškumą, modernumą ir bendruomeniškumą.

Tokius rezultatus galima pasiekti tik dirbant stiprioje komandoje. Apie apdovanojimą ir mokyklą savo mintimis dalinasi Utenos Dauniškio gimnazijos direktorė Asta Asta SkeirienėSkeirienė, gimnazistų tėveliai ir mokinių taryba.
Asta Skeirienė, Utenos Dauniškio gimnazijos direktorė: „Labai džiaugiuosi pirmiausia dėl to, kad apskritai atsirado toks reiškinys, kaip geriausių mokyklų, mokytojų, mokinių apdovanojimai, kur vertinimo kriterijai buvo ne įprasti, ne tipiniai, naudojami reitinguose, kai lyginami absoliutūs mokyklų akademiniai pasiekimai, brandos egzaminų „šimtukų“ skaičius, ar įstojusių į užsienio universitetus absolventų skaičius. Džiaugiuosi, kad mes, Utenos Dauniškio gimnazijos mokytojai ir vadovai, jau seniai supratome, kad jauno žmogaus ugdyme yra daug svarbių dedamųjų, daug dirbome, siekdami pažangos, o dabar jau galime pasidžiaugti ir įvertinimu. Džiaugiuosi, kad mūsų žodžiai, kurie yra surašyti pagrindiniuose gimnazijos planavimo dokumentuose, nesiskiria nuo darbų. Gimnazijos vizija – moderni mokymo įstaigą, teikianti kokybišką ugdymą įvairių gebėjimų mokiniams (atkreipsiu dėmesį, kad apdovanoti buvome ir už modernumą). Gimnazijos moto – „Ateini geras, išeik geresnis“ – rodo, kad gimnazijoje didžiausia vertybe laikomas žmogus, kiekvieną gimnazistą pasitinkame kaip asmenybę, turinčią daug gerų savybių, gebėjimų, talentų, kuriuos pedagogai stengiasi kuo greičiau įžvelgti, atskleisti , juk kartais net pats jaunas žmogus nežino, kokie talentai jame slypi! Dėmesys į kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmę gimnazijoje ypač atkreiptas prieš pora metų, kai įsteigėme Sėkmės kiekvienam klases. Pagrindinis šios iniciatyvos tikslas – individualizuoti ugdymą, t.y. ugdyti ne kažkokią klasę ar kažkokią masę mokinių, o kiekvieną vaiką, sudaryti kuo geresnes sąlygas kiekvienam mokiniui atskleisti savo gebėjimus, talentus, kuo geriau pažinti kiekvieną mokinį, jo mokymosi stilius, padėti kiekvienam mokiniui pasiekti maksimalių rezultatų, atsižvelgiant į mokinio prigimtinius ir išlavintus gebėjimus. Į ugdymo procesą stengiamės kuo aktyviau įtraukti tėvus (rūpintojus), nes jie geriausiai pažįsta savo vaikus, nes ir jie, ir mes linkime savo vaikams ir mokiniams paties geriausio. Pagrindiniai sėkmingos ugdomosios veiklos požymiai mūsų gimnazijos bendruomenei yra geri ugdymosi rezultatai ir prasmingas, įsimenantis jauno žmogaus praleistas laikas gimnazijoje. Abu dalykai – tiek rezultatai, tiek ir ugdymosi procesas, mums yra vienodai svarbūs. Ugdymosi rezultatai mums - tai ne tik galutiniai akademiniai pasiekimai, bet ir asmenybės branda, nuolatinė mokymosi pažanga, sveikas pasitikėjimas savo jėgomis, sugebėjimas adekvačiai suvokti realybę ir kelti sau ugdymosi tikslus, priimti naujus iššūkius, kaip kelią į tobulėjimą. Mokymosi procesas, dalyvavimas mokyklos gyvenime yra toks pat svarbus asmenybės augimui, kaip ir formalusis ugdymas. Gyvenimas mokykloje ir mokymasis susilieja persipinant įvairioms veikloms, erdvėms, patirtims. Gimnazijos bendruomenei yra svarbi kiekvieno mokinio savijauta (būti priimtam, gerbiamam, saugiam, džiaugtis buvimu mokykloje, laikyti jį prasmingu), bendruomeniškumas (vienybė, dalinimasis, rūpinimasis kitais, pagalba, įsipareigojimai), savivalda (tarimasis, sprendimų inicijavimas, priėmimas ir įgyvendinimas, mokyklos gyvenimo kūrimas). Man, kaip gimnazijos vadovei, itin džiugu, kad visa tai pas mus iš tikrųjų vyksta, o yra ne tik gražūs žodžiai, surašyti „popieriuose“. Ir už tai esu labai dėkinga visiems gimnazijos bendruomenės nariams – mokytojams, kurie visa savo esybe yra atsidavę jaunų asmenybių ugdymui, mokiniams, jų tėvams, kitiems gimnazijos darbuotojams, kurie kasdienine savo veikla ir sukuria gimnaziją tokią, kokia ji šiandien yra, kokią ją ir pastebėjo nominacijų steigėjai bei vertinimo komisija – modernią, bendruomenišką, nuolat tobulėjančią, siekiančią kiekvieno mokinio sėkmės.
Saulius Mikalajūnas, gimnazisto tėtis, Utenos Dauniškio gimnazijos personalo darbuotojas: „Pernai su sūnumi rinkomės mokyklą. Visada mokyklai jaučiu sentimentus, nesvarbu kuri ir kokia ji yra. Ir taip jau sutapo, kad kartu su sūnumi nuo rugsėjo pradėjome lankyti Utenos Dauniškio gimnaziją –sūnus mokosi, o aš įsidarbinau. Džiaugiuosi, kad jaunuolis sąžiningai lanko pamokas ir dalyvauja papildomose klasės veiklose. Sužinojęs apie apdovanojimą „Metų mokykla“ nudžiugau. Įsivaizduoju ir suprantu, kaip tai yra labai svarbu vaikams ir visai mokyklos bendruomenei. Renginiuose turbūt esu išskirtinis tėtis, nes juose lankausi dažnai, o prisidėti prie jų kūrybos proceso man smagu ir malonu. Su mokytojais bendrauju dažnai, konkrečiai dėl sūnaus mokslų daug diskusijų nebūna. Galbūt, dėl to, kad viskas savo vėžėse: pagarba, supratimas ir pagalba yra apsigyvenę po Utenos Dauniškio gimnazijos stogu.“
Jūratė Giratavičenė, pirmokės gimnazistės mama: „Anot prancūzų rašytojo Anri Barbiuso „Mokykla – tai dirbtuvės, kur formuojamas augančios kartos mąstymas. Reikia tvirtai laikyti ją rankose, jeigu nenorime paleisti iš rankų ateities“. Ilgai šeimoje svarstėme, kurią Utenos mokyklą patarti pasirinkti vyresniajai dukrai Gabijai pabaigus progimnaziją. Klausėme draugų, pažįstamų nuomonės, domėjomės Utenos gimnazijų veikla. Pasirinkimui įtakos turėjo aštuntokės dukros dalyvavimas Dauniškio gimnazijos organizuotoje simuliacijoje „Ateini geras, išeik geresnis“. Mokiniai turėjo paragauti tikro gimnazisto duonos. Pasirinkome Dauniškio gimnaziją, o tokiu sprendimu džiaugiasi visa šeima. Mokykloje dirba savo profesiją išmanantys ir mėgstantys pedagogai bei vadovai. Ypač iniciatyvi gimnazijos Mokinių taryba. Atmosfera mokykloje labai draugiška, o vaikui suteiktos visos galimybės save atskleisti bei realizuoti. Dukra lanko Sėkmės kiekvienam klasę, kur darbas vyksta su kiekvienu vaiku individualiai. Jau po pirmų mėnesių užduotys buvo pritaikytos prie vaiko sugebėjimų, diferencijuotos, pagal žinių ir sugebėjimo lygį. Vaikams nereikia konkuruoti vienam su kitu. Juk ne visi vienodai gabūs matematikai, kalboms ar socialiniams mokslams. Man, kaip mamai, labai svarbu, kaip mokyklos kolektyvas bendradarbiauja su tėvais. Rengiamos apklausos, norint išsiaiškinti iškylančias problemas, rezultatai aptariami su tėvais. Net ir į vieno žmogaus negatyvią nuomonę atsižvelgiamą ir reaguojama. Nuostabu, kad mokykloje vyksta įvairūs renginiai, kurie įtraukia visas klases. Stebiu, kad tai daroma iš širdies, o ne dėl dar vieno pliuso ataskaitoje.“
Erika Dzinkutė, Mokinių bendruomenės prezidentė: „Mokykla man kaip antri namai. Iš tiesų, kartais joje praleidžiu netgi daugiau laiko nei namie. Pirmas dalykas, kuris mane sužavėjo ir pastūmėjo pasirinkti DauniškioDauniškio gimnazijos mokinių taryba gimnaziją buvo šilta mokyklos atmosfera ir draugiški mokytojai. Džiaugiuosi joje atradusi save. Didžiule mano gyvenimo dalimi tapo Mokinių taryba. Manau, kad prisijungimas prie MT buvo geriausias mano priimtas sprendimas. Su taryba nuveikėme daug mažų, bet svarbių dalykų, visada nepaprastai džiaugiamės mažomis pergalėmis. Žinoma, didesnės pergalės dar labiau glosto širdį. Laimėjus Lietuvos mokyklų apdovanojimus pirma, ką pajaučiau, buvo keistas pakylėjimas, manau, tai pasididžiavimas. Man garbė mokytis šioje gimnazijoje ir nors maža dalimi prisidėti prie to gėrio, kuriuo kiekvieną dieną dalinamės.“