Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės šauliai kviečia kartu aktyviai minėti Vasario 16-ąją ir dalyvauti akcijoje

2016 02 16 Aš myliu Lietuvą