2015 m. sausio 13 d. Gerosios patirties sklaidos renginys Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“

2015 m. sausio 13 d. vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ vyko gerosios patirties sklaidos renginys „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos pradmenų ugdymas muzikinėje veikloje“. Renginį organizavo ir gerąja patirtimi dalijosi vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ meninio ugdymo mokytojos: Gražina Kapčiuvienė ir Dalė Pranskūnienė. Pasisemti gerosios patirties rinkosi Utenos rajono ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo mokytojos ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojos. Mokytojai sužinojo įvairesnius mokymosi metodus, kuriuos galima panaudoti muzikinio ugdymo procese, pvz: „Muzika ir kūno kultūra. Judesys muzikinėje veikloje“, „Muzikinės pasakos“, „Aktyvūs muzikos mokymo metodai ir jų pritaikymas muzikinėje veikloje“, „Kaip skamba sąnariai“ ir kt. Dalyviai smagiai dainavo dainas, žaidė muzikinius žaidimus, išbandė ritmo ir judesio pratimus. Renginyje buvo padalinta dalomoji medžiaga su kuria pedagogai susipažino praktiškai. Pasibaigus renginiui visi skirstėsi kupini gerų emocijų, nuotaikos, idėjų ir pasirengę visa tai pritaikyti savo darbe.

91
94
95
96
1/4 
start stop bwd fwd