Laisvės dienos gynėjų minėjimas Utenos Aukštakalnio progimnazijoje

2016 metų sausio 13 dieną visa Utenos Aukštakalnio progimnazijos bendruomenė paminėjo Laisvės gynėjų dieną. Pagerbiant žuvusiųjų atminimą, 8 val. ryte visuose languose įsižiebė žvakių liepsnelės. Pilietinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“ mokykloje organizavo istorijos mokytoja R. Diktaraitė. Kai kurių klasių mokiniai stebėjo LRT transliuojamą „Pamoką Laisvei“. Mokyklos antro aukšto fojė pertraukų metu apie sausio 13-osios įvykius buvo demonstruojamas filmas (iniciatorius istorijos mokytojas V. Eismantas). 8b klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje pilietiškumo pamokoje, kurią vedė 1991 metų sausio įvykių liudininkas, Parlamento gynėjas (apdovanotas medaliu už drąsą ir pasiaukojimą ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę), buvęs šios mokyklos mokinys Nerijus Bražėnas. Lietuva prisiminė savo žuvusius gynėjus, kurie nepabūgo nei šautuvų, nei tankų, nei piktų grasinimų. Tą sausio 13-osios naktį visi buvo kaip vienas kumštis – kad Lietuva laisva būtų.

1
2
3
4
5
6
1/6 
start stop bwd fwd