„Emocinio intelekto lavinimas Lietuvos ugdymo įstaigose“: Utenos „Žiburio“ pradinėje mokykloje vykdytų mokymų patirtis bei sklaida

2015 12 08Utenos „Žiburio“ pradinės mokyklos pedagogai, 2015 m. pradžioje spėję prisijungti prie nacionaliniu mastu įgyvendinamo pilotinio projekto „Emocinio intelekto lavinimas Lietuvos ugdymo įstaigose“, sėkmingai baigė 4 modulių programos mokymus. Ši praktinės plėtros programa suteikė mokytojams ir švietimo ekspertams galimybę patirti intensyvią, “ledus pralaužiančią” praktiką. Ji padėjo tvirtesniais priežasties ir pasekmės ryšiais susieti mokytojo emocinį intelektą, mokyklos klimatą bei mokymo efektyvumą, be to, buvo pagrįsta išmatuojamais rezultatais. Kol kas „Emocinio intelekto lavinimas Lietuvos ugdymo įstaigose“ yra vienintelė prevencinė programa Lietuvoje, orientuota ne tik į mokinį, bet ir į mokytoją, į jo kompetencijų ugdymą bei psichologinės sveikatos gerinimą.

Už galimybę dalyvauti projekte esame dėkingi jo iniciatorei, sociologei, LPI sertifikuotai lektorei Irmai Liubertienei bei jos komandai. Jų dėka 2015 m. įkurta Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacija vienijanti ugdymo įstaigas bei organizacijas, inicijuojančias socialinio emocinio ugdymo programas bei įrankius Lietuvoje. Asociacijos narės svo kryptingu darbu siekia parodyti, jog Lietuvoje reikalingas didesnis dėmesys emocinio intelekto ir socialinių emocinių įgūdžių ugdymui. Būtent šiam jų išsikeltam tikslui tarnauja ir toliau yra nuolat tobulinama „www.dramblys.lt“ platforma. Čia tikimės rasti daug naudingų dalykų ir ateityje gilinantis į emocinio intelekto ugdymo sritį.

 Utenos „Žiburio“ pradinės mokyklos informacija