2015 m. gruodžio 1 d. Gerosios patirties sklaidos renginys Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“

004„Juo glaudžiau tėvai susiję su vaiko ugdymu, juo labiau jie gali paveikti jo raidą ir mokslo laimėjimus“ (M. Fullan, 1991)
Ši mintis 2015 m. gruodžio 1 d. sukvietė Utenos miesto ikimokyklinių įstaigų atstovus į rajoninį metodinį gerosios patirties sklaidos renginį „Darbas su tėvais. Jų informavimo būdai“, kuris vyko Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“. Renginyje buvo pristatyti žodiniai pranešimai: „Tėvų susitikimai. Gėris/Blogis“ (vyr. auklėtoja Jolanta Tylienė, Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“), „Bendradarbiavimo su tėvais formos bei būdai ankstyvojo amžiaus grupėse“ (auklėtoja Daiva Laurinavičienė, Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis), „Bendravimas ir bendradarbiavimas su šeima vykdant projektines veiklas“ (auklėtoja metodininkė Danutė Andrijauskienė, Utenos vaikų lopšelis –darželis „Šaltinėlis“), „Darbas su tėvais. Jų informavimo būdai“ (vyr. auklėtoja Žydrūnė Ryliškienė, Utenos vaikų-lopšelis darželis „Voveraitė“), 

001„Tėvų ir auklėtojų partnerystė. Galimybės, nauda, grėsmės“ (auklėtoja Diana Tumėnienė, Utenos vaikų lopšelis –darželis „Šaltinėlis“). Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ vyr. auklėtoja Gražina Mozūrienė pristatė stendinį pranešimą „Bendradarbiavimas su tėvais įvairių veiklų metu“. Išklausiusios kolegių pranešimus, pedagogės diskutavo apie bendradarbiavimo su tėvais, tėvų įtraukimo į ugdymo(si) procesą formų įvairovę, dalijosi patirtimi apie savo praktikoje taikomų bendradarbiavimo su tėvais būdų veiksmingumą. Dalyves vienijo mintis, jog „nėra tėvų nenorinčių bendradarbiauti su mokykla ir mokytojais, yra tik neatrastos priemonės, veiklos būdai, kaip įtraukti tėvus į šį bendradarbiavimą“. Renginį nuspalvino darželio „Šaltinėlis“ mergaičių sportinių šokių „Kikilis“ pasirodymas.

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ informacija

 

 

 

006