Patvirtinta Utenos rajono savivaldybės Švietimo tarybos sudėtis

Violeta Develienė

2015 m. lapkričio 26 d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-310, patvirtinta nauja Utenos rajono savivaldybės švietimo tarybos sudėtis. Utenos rajono savivaldybės švietimo taryba sudaryta iš 11 narių, atstovaujančių mokinius, mokinių tėvus, mokytojus, socialinius partnerius, švietimo tiekėjus ir jų savivaldos institucijas. Savivaldybės švietimo taryba tvirtinama Utenos rajono savivaldybės tarybos kadencijai.

Utenos rajono savivaldybės Švietimo tarybos narių sąrašas: Zenonas Alekna, Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorius; Jolanta Baronienė, Utenos Krašuonos progimnazijos mokytoja; Vitalija Bujanauskienė, Utenos švietimo centro direktorė; Asta Bursova, Utenos tėvų asociacijos pirmininkė, Roberta Kviečiūnaitė, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ atstovė, Utenos Adolfo gimnazijos mokinė; Dalia Laurinavičienė, Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė; Ina Meidienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos visuomenės sveikatos biuro direktorės pavaduotoja; Ligita Pelikšienė, Utenos Dauniškio gimnazijos mokytoja, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Utenos miesto susivienijimo atstovė; Aliona Sinicienė, Utenos kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai; Arvydas Šilinskas, Utenos Aukštakalnio progimnazijos direktorius; Silvija Žukaitė, Utenos Dauniškio gimnazijos mokinė, Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos mokinių savivaldų informavimo centro atstovė.

Vadovaujantis patvirtintais Utenos rajono savivaldybės švietimo tarybos nuostatais, savivaldybės švietimo taryba pritaria Utenos rajono savivaldybės švietimo veiklos planams, svarsto mokyklų tinklo pertvarkos planus, kitus aktualius visuomenei švietimo klausimus ir kaip visuomeninis patarėjas atstovauja rajono bendruomenei, teikia savo siūlymus dėl švietimo kokybės bendrojo ugdymo mokyklose gerinimo. Tarybos sudėtis keičiama ir atnaujinama, nes pagal patvirtintus švietimo tarybos nuostatus asmuo švietimo tarybos nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas