Dirbantieji su vaikais ir jaunimu Utenoje kėlė kvalifikaciją

2015 11 savanoriaiVšĮ Šeimos santykių institutas
Darbas su vaikais ir jaunimu yra kupinas emocinės įtampos ir įvairiausių jausmų. Todėl su vaikais ir jaunimu dirbantys specialistai savo darbe dažnai susiduria su įvairiais iššūkiais, reikalaujančiais žinių ir įgūdžių. Šių metų birželio - spalio mėnesiais Utenoje vyko mokymai vaikų dienos centrų (VDC), atvirų jaunimo centrų ir erdvių darbuotojams bei savanoriams.
Dešimties dienų mokymuose dalyvavo 25 darbuotojai ir savanoriai, dirbantys su vaikais ir jaunimu Utenos apskrityje (Utenoje, Anykščiuose, Visagine, Zarasuose, Trakuose, Svėdasuose, Viešintuose). Praėjus mėnesiui po mokymų, mokymų dalyvės pasidalino savo įspūdžiais iš mokymų bei patirtimi, kaip įgytas žinias joms sekasi pritaikyti savo darbe.

Vaikai ir paaugliai dažnai yra nepajėgūs valdyti stiprius jausmus, nori nuolat patirti kažką naujo, rizikuoti ir išbandyti ribas. Daug jausmų kyla ne tik vaikams ir jaunuoliams, bet ir patiems darbuotojams. Todėl mokymuose daug dėmesio buvo skirta pačių mokymų dalyvių jausmams ir jų valdymui. Mokymų dalyvės išsakė, kad labiausiai įsiminė tai, jog jos pačios kiekvieną mokymų dieną turėjo įvardinti savo jausmus. ,,Kiekvieną rytą pradėdavome ryto ratu, kai pasidalindavome kaip jaučiamės atėję. Visi turėjome galimybę pasisakyti“ – pasakojo socialinė pedagogė Asta Markauskienė. Utenos jaunimo mokyklos dienos centre dirbanti darbuotoja teigė, kad būtent šį metodą dabar pritaiko savo darbe – su vaikais dažniau kalbasi apie dienos įvykius ir nuotaikas. Tą patį metodą savo darbe pradėjo taikyti ir Jūratė Boričevskienė, dirbanti Visagino miesto jaunimo klube ,,Jėga“. ,,Kiekvieną dieną susirinkę jaunuoliai pasidalina, kaip šiandien jaučiasi“, – sakė darbuotoja. Vaiko savęs pažinimas yra svarbi vaiko augimo ir ugdymosi dalis, nes žinojimas kaip jautiesi, padeda suprasti ir valdyti savo elgesį.
Utenos jaunimo mokyklos AJE savanoriaujanti Eglė Vitkelytė atviravo, kad ir pačiai tiek daug kalbėti apie jausmus nebuvo lengva, bet tame mato prasmę. Savęs pažinimas yra svarbi pagalbos vaikui dalis, nes darbuotojai neretai tampa pavyzdžiai, kuriais seka vaikai. ,,Po mokymų pradėjome daugiau kalbėtis su jaunuoliais. Jiems ne visada patinka kalbėtis apie save, savo jausmus, bet tai svarbu. Kai matai, kad kažkas yra negerai, prieini ir klausi, atsirado daugiau atvirumo.“ – dalinosi savanorė.
Asta Medinienė, dirbanti Anykščių rajono L. ir S. Didžiulių Svėdasų viešosios bibliotekos Svėdasų filiale, teigė, kad įgijo daug naujų teorinių žinių, bet labiausiai jai patiko praktinės užduotys. Mokymų dalyvė pasakojo, kad jas pritaiko ir savo darbe su vaikais. ,,Sužinojau, kaip svarbu yra pasisveikinti su kiekvienu vaiku. Po mokymų įvedėme naują tradiciją ateinančiam vaikui paspausti ranką. Tai vaikams labai patinka“ – pasakojo darbuotoja. Kiekvieno žmogaus poreikis yra būti priimtam ir vertingam. Nors vaikai neretai elgiasi netinkamai, yra svarbu daugiau akcentuoti tai, ką vaikas daro gerai. ,,Apie tai, ką vaikas daro blogai, geriau jam pasakyti individualiai, ne prie visų. Daugiau reikėtų akcentuoti vaiko elgesio pliusus negu minusus.“ – žiniomis dalinosi Asta Markauskienė.
Jūratė Boričevskienė išskyrė, kad jai įdomiausios buvo žinios apie vaiko teisių advokaciją (t. y. vaiko teisių gynimas, atstovavimas bendruomenėje). Darbuotoja teigė, kad šios žinios yra vertingos organizacijos darbe ir planuoja jas toliau gilinti. Visos dalyvės dalinosi, kad norint padėti vaikui ir jo šeimai, svarbu dirbti ne po vieną, o kartu. Todėl joms buvo svarbu sužinoti, kaip būtų galima pagerinti bendradarbiavimą su vietos institucijomis (savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyriais, socialinių paslaugų centrais, policija, seniūnijomis, bendruomene). Dalyvės dalinosi patirtimi, kaip joms sekasi bendradarbiauti su kitomis isntitucijomis, pavyzdžiui, Asta Markauskienė pasidžiaugė: ,,Supratome, kad visai gerai mes dirbame šioje srityje, nes prieš tai buvo abejonių“.
Darbuotojos džiaugėsi, kad turėjo galimybę susipažinti su kolegėmis iš kitų organizacijų. Mokymų dalyvės ir toliau bendradarbiauja, palaiko tarpusavio ryšius, organizuoja išvykas į viena kitos organizacijas. Juk dalinimasis patirtimi su kitais yra labai svarbi tobulėjimo dalis.
Organizuoti mokymai Utenoje yra VšĮ Šeimos santykių instituto vykdomo projekto „Vaikų dienos centrų, vaikų dienos centrų su atviromis jaunimo erdvėmis, atvirų jaunimo centrų darbuotojų ir savanorių kompetencijų kėlimas“ dalis. Tai pirmieji mokymai Lietuvoje, kurių metu kvalifikaciją kelia VDC, AJE ir AJC darbuotojai ir savanoriai visose Lietuvos apskrityse. Projektą remia Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 periodo programa LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ Lietuvoje.