Mažasis tėvų forumas Utenos Dauniškio gimnazijoje

forumasIšanalizavus 2015 m. vasario 21 dieną Utenos Dauniškio gimnazijoje įvykusio tėvų/ globėjų ir ugdytojų forumo „Išgirsk! Kalbėk! Veik!", į kurį buvo pakviesti visi Utenos rajono tėveliai/globėjai ir visų ugdymo įstaigų atstovai, rezultatus, buvo pateiktos šios išvados: tėvai/ globėjai nori Mažų forumų kiekvienoje ugdymo įstaigoje; tėvai/globėjai pageidauja tėvystės įgūdžių ugdymo grupių, bendrų mokymų tėvams/globėjams ir ugdymo įstaigų atstovams apie vaikų psichologinę raidą. Tėvai/globėjai tikisi, kad ugdymo įstaigų darbuotojai galės skirti laiko asmeniškai (bent po 15 min.) tėvų/globėjų – ugdytojų pokalbiui ir bus stiprinami vaiko kolektyvo tėvų tarpusavio santykiai neformalioje aplinkoje (išvykos tik tėvams, susitikimai ir kt.).
Siekiant efektyvaus ugdymo įstaigų ir tėvų/globėjų bendradarbiavimo, Tėvų forumo iniciatorė ir organizatorė Utenos Dauniškio gimnazijos psichologė Agnė Vaiciukevičienė, bendradarbiaudama su Utenos Švietimo centro direktore Vitalija Bujanauskiene, šių metų spalio mėnesį kvietė visas Utenos rajono ugdymo įstaigas organizuoti „Mažą tėvų forumą" kiekvienoje ugdymo įstaigoje. Šio tikslo įgyvendinimui buvo organizuojami moderatorių mokymai „aktyvaus susirinkimo" metodu.

Kad tėvai atėję į savo vaikų ugdymo įstaigas jaustųsi drąsiai bei saugiai, kad galėtų išsakyti ne tik pozityvias mintis, bet ir kritiką organizacijoms, į norą organizuoti minimus forumus pareiškusias įstaigas ėjo/eis moderatoriai savanoriai iš kitų organizacijų. Deja, šia galimybe pasinaudojo vos trys iš dvidešimt vienos Utenos rajone esančių ugdymo įstaigų. Tai:
Utenos Dauniškio gimnazija;
Utenos Vyturių progimnazija
Utenos darželis „Gandrelis".
Utenos Vyturių progimnazija ir Utenos darželis „Gandrelis" pasiūlė Tėvų forumą atidėti žiemos sezonui. Tuo tarpu Utenos Dauniškio gimnazija tėvelius sukvietė jau š.m. spalio pabaigoje.
Šiai dienai yra situacija tokia, kad kuo vyresnis vaikas, tuo labiau tėvai ima abejoti ir svarstyti, kiek jiems reikėtų prisiimti atsakomybės už savo atžalos mokymosi procesą, kad ši gautų tik pačius geriausius įvertinimus. Dažnai atsakomybė už gyvenimą mokykloje paliekama patiems gimnazistams. Tėvai tiesiog atsitraukia manydami, kad vaikai jau užaugo, o tėvams nevalia trukdyti. Tačiau Tėvų forumo iniciatorė ir organizatorė Agnė Vaiciukevičienė žinodama, kad vaikams REIKIA padėti nepriklausomai nuo to, ar jiems septyneri, ar septyniolika metų, sukvietė Utenos Dauniškio gimnazijos gimnazistų tėvus į Tėvų forumą pasitarti ir padiskutuoti, kaip kartu – tėvai/globėjai ir ugdymo įstaiga gali padėti mokiniams pasiekti gerų rezultatų.
Forumo vienas iš tikslų – išgirsti tėvų nuomonę, kas yra pozityvu ugdymo įstaigos veikloje ir kas yra taisytina siekiant paauglio mokymosi sėkmės. Atradus galimus sprendimo būdus, kaip keisti tobulintinas sritis, nepasiliekant ties rekomendacijų pasidalinimu, buvo išrinkti tėvų atstovai. Jie dalyvavo forume ir turės galimybę susitikti su ugdymo įstaigos vadovais ir kartu apsvarstyti visus galimus sprendimo būdus bei imtis realios veiklos situacijai keisti, ją tobulinti.
Forumo iniciatorės dėkoja moderatorėms savanorėms, vedusioms Mažąjį tėvų forumą Utenos Dauniškio gimnazijoje. Tai psichologei Rūtai Vansevičiūtei ir Utenos Vyturių progimnazijos mokytojai Danguolei Kairienei.