Utenoje startavo 35 neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjai

Utenos rajono savivaldybėje akredituotos 35 programų teikėjų  (25 laisvieji mokytojai, 4 asociacijos, 5 viešosios įstaigos, 1 biudžetinė įstaiga) neformaliojo vaikų švietimo teikėjų pateiktos programos (iš viso akredituota 40 programų), pagal kurias veiklos vyksta nuo 2015 m.  spalio 1 d. LR Švietimo ir mokslo ministerija Utenos rajono savivaldybei skyrė 42 819 eurų neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų veikloms vykdyti 2015 metų spalio – gruodžio mėnesiais ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu šios lėšos buvo paskirstytos akredituotoms neformaliojo vaikų švietimo programoms.
Neformaliojo švietimo veiklų spektras rajone išsiplėtė. Mokiniai jau turi galimybę susipažinti su įvairių menų paslaptimis, ugdyti lyderystės bei kalbinius įgūdžius, mokytis žongliruoti, tobulinti gebėjimus šokio, teatro, muzikavimo, sporto ir kitose srityse. Programų veiklose dalyvauja 951 mokinys. Užsiėmimai vykdomi pagal su mokiniais suderintą grafiką ne rečiau kaip po 2 pedagogines valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagogines valandas per mėnesį. Mokiniams ir programų vykdytojams linkime sklandaus darbo, malonaus bendravimo ir abipusio bendradarbiavimo.