2015 m. rugsėjo 30 d. Utenoje vyko Jaunimo garantijų iniciatyvų programos renginys

Jaunimo garantijų iniciatyvų programos renginysUtenos jaunimo mokykloje 2015 m. rugsėjo 30 d. vyko Jaunimo garantijų programos informacinis renginys. Interaktyvios informacinės dalies metu „Kito kampo" aktoriai Audrius Bružas, Kirilas Glušajevas, Martynas Nedzinskas, Balys Latėnas, improvizuodami, supažindino programos dalyvius su Jaunimo garantijų iniciatyvos galimybėmis, kvietė pasinaudoti projekto teikiamomis paslaugomis ir priemonėmis. Pramoginės dalies metu aktoriai rengė trumpus žaidimus, viktorinas ir kvietė jaunuolius kartu su jais improvizuoti.


Renginyje dalyvavo net tik Utenos jaunimo mokyklos, Dienos centro, atviros jaunimo erdvės lankytojai, bet ir jaunimo organizacijų, teritorinės darbo biržos, jaunimo darbo centro atstovai. Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslas – suaktyvinti darbo ieškantį jaunimą per kaip įmanoma trumpesnį laikotarpį: išlaikant ryšį suAutobusiukas darbo rinka arba užtikrinant tolesnio išsilavinimo galimybę. Taip siekiama mažinti jaunimo nedarbą ir pagerinti jaunuolių, kurie nei dirba, nei mokosi, padėtį, padedant susirasti darbą baigus mokslus. Jaunimo garantijų iniciatyvos galimybėmis kviečiams pasinaudoti jaunimas iki 29 metų. Daugiau informacijos apie Jaunimo garantijų iniciatyvas rasite tinklapyje www.jaunimogarantijos.lt.