Utenos Dauniškio gimnazija kviečia mokytis suaugusiųjų klasėse

Utenos Dauniškio gimnazija kviečia mokytis suaugusiųjų klasėseKVIEČIAME MOKYTIS SUAUGUSIŲJŲ KLASĖSE VAKARAIS

• nebaigusius pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos;
• turinčius nepatenkinamų metinių įvertinimų ir siekiančius likviduoti vieno ar kelių dalykų įsiskolinimus;
• 16–17 metų dirbančius jaunuolius;
• nepilnametes, esančias nėštumo ir gimdymo atostogose;
• nepilnamečius, auginančius savo vaikus;
• turinčius vidurinį išsilavinimą ir norinčius mokytis pakartotinai pageidaujamų dalykų.
REIKALINGI DOKUMENTAI:
• pasas arba asmens tapatybės kortelė;
• išsilavinimo dokumentas.

UŽSIENIO KALBŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VAKARAIS

Užsienio kalbos: anglų, vokiečių, prancūzų, rusų (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 60 val. – 82,8 Eur/285,89 Lt

Informacinės technologijos:
60 val. – 82,8 Eur/285,89 Lt, 30 val. – 41,4 Eur/142,95 Lt

REIKALINGI DOKUMENTAI:
• pasas arba asmens tapatybės kortelė.
PRAŠYMAI PRIIMAMI: Utenos Dauniškio gimnazijos suaugusiųjų klasių raštinėje.
Darbo laikas: I-IV 8.00 17.00 val., V 8.00-15.45 val.

ADRESAS: Vaižganto g. 48, Utena, tel. (8 389) 61718