Dailės mokytoja Dalia Puodžiukienė – „Globaliojo švietimo pamokų rinkinio" bendraautorė

Globaliojo švietimo pamokų aplankasUtenos Krašuonos progimnazijos dailės mokytoja ekspertė Dalia Puodžiukienė dalyvavo respublikiniame globaliojo/vystomojo švietimo pamokų planų kūrimo konkurse ir jį laimėjo. Mokytojos Dalios Puodžiukienės sukurtas integruotas dailės ir vystomojo švietimo pamokų ciklas „Tolima ir artima Afrika" pateko į metodinį rinkinį „Vystomasis bendradarbiavimas ir švietimas. Globaliojo švietimo pamokų aplankas". Šis leidinys yra Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos remiamo projekto „Pasaulis ir Aš", įgyvendinamo pagal Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo programą, dalis. Projektą įgyvendino Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija". Su metodiniu rinkiniu galima susipažinti www.jaunimoakademija.lt/uploads/pdf/Metodinis_vadovas_2014.pdf

Leidinys skirtas bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, sudarytas remiantis dešimties leidinio bendraautorių patirtimi ruošiant globaliojo švietimo pamokas. Šiame metodiniame rinkinyje pateikiamos pagrindinės sąvokos, žinotinos kalbant apie vystomąjį bendradarbiavimą, išsamūs integruotų pamokų aprašai ir metodinės rekomendacijos globaliojo/vystomojo švietimo pamokoms organizuoti. Globalusis/visuotinis švietimas – tai aktyvus mokymosi procesas, kuris yra grindžiamas solidarumo, lygybės, socialinės atskirties mažinimo ir bendradarbiavimo vertybėmis. Jis plėtoja asmens kompetencijas (žinias, gebėjimus ir vertybines nuostatas). Norint užauginti kartą, kuri norėtų ir gebėtų padėti tiems, kuriems reikia pagalbos ir tai darytų „besąlygiškai", turime ugdyti suvokimą apie globalųjį pasaulį jau mokykloje.