Gerosios patirties sklaida Latvijos mokykloms

Gerosios patirties sklaida Latvijos mokyklomsTęsiant 2014 m. pradėtą bendradarbiavimą tarp Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos ir Latvijos Daugpilio miesto 10 vidurinės mokyklos, 2015 m. sausio 30 d. mūsų gimnazijoje lankėsi Daugpilio miesto 35 mokyklų vadovų delegacija. Svečius domino ugdymo proceso organizavimo aspektai Adolfo Šapokos gimnazijoje.

Viešnagės pradžioje Utenos rajono savivaldybėje svečius iš Latvijos priėmė ir Utenos rajono švietimo realijas bei perspektyvas pristatė Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.

Gerosios patirties sklaida Latvijos mokyklomsAtvykę į Utenos Adolfo Šapokos gimnaziją, Daugpilio miesto mokyklų vadovai domėjosi gimnazijos bendruomenės įvardintomis mūsų veiklos stipriosiomis pusėmis: aukštais mokinių mokslo, menų ir sporto pasiekimais, aktyvia mokinių savivalda, mokinių savarankiškos veiklos organizavimu, saugios ir jaukios mokymosi aplinkos kūrimu, informacinių komunikacinių technologijų panaudojimu ugdymo procese, kryptingu gimnazijos erdvių pritaikymu  edukacinei veiklai, neformoliojo švietimo, papildančio įprastas pamokas, organizavimu, gimnazijos tradicijų puoselėjimu ir kt.P1160015

Gimnazijos direktorius Saulius Brasiūnas latvių delegaciją supažindino su Lietuvos švietimo sistemos struktūra, mokinių pasiekimų vertinimo sistema šalyje, valstybinių brandos egzaminų vertinimo sistema, su valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 m. pagrindinėmis kryptimis. Vėliau Daugpilio mokyklų vadovai išklausė pranešimą „Kokybiškas švietimas Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje, tradicijos". Svečiai taip pat apžiūrėjo bei susipažino su gimnazijos mokymosi aplinka, materialine baze, aplankė Adolfo Šapokos atminimo kambarį, lankėsi pamokose. Latvius labai sudomino nuo šių P1160018mokslo metų gimnazijoje įrengtas biotechnologijų kabinetas ir jame vedamos pamokos. Po apžvalginės ekskursijos po gimnaziją vyko diskusijos, kuriose direktorius, pavaduotojos ugdymui Alvyda Ambraškienė ir Nijolė Šulgienė atsakė į gausius Latvijos delegacijos narių klausimus.
Vizito Utenoje metu Daugpilio miesto vadovų delegacijai buvo sudarytos galimybės aplankyti ir Utenos vaikų lopšelį – darželį „Želmenėlis" bei Utenos Dailės mokyklą.
Tikimės, kad šis Latvijos Daugpilio miesto vadovų vizitas Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje bus abipusiai naudingas ir padės stiprinti ryšius su Daugpilio miesto mokyklomis, mokytojams semtis gerosios patirties, diegti naujoves ir organizuoti dar patrauklesnes ir tinkamesnes mokymosi sąlygas mūsų mokiniams.

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos direktorius Saulius Brasiūnas

P1160027