Utenos Adolfo Šapokos gimnazija − naujo tarptautinio projekto dalyvė

Erasmus projektas Utenos Adolfo Šapokos gimnazijojeUtenos Adolfo Šapokos gimnazija, pasinaudodama Erasmus+ programos teikiamomis galimybėmis, įsitraukė į dvejus metus truksiantį projektą „Mokinių verslumo iniciatyvos − jų profesiniam orientavimui ir pažangos skatinimui". Erasmus+ − tai nauja 2014-2020 m. Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa, kurios tikslas yra gerinti jaunimo įgūdžius ir galimybes įsidarbinti, modernizuoti švietimo, mokymo ir jaunimo sričių veiklą. Ši programa remia mokymo institucijų partnerystę, siekiant gerinti švietimo įstaigų ir darbo rinkos bendradarbiavimą, ir spręsti Europoje kylančią reikiamų įgūdžių trūkumo problemą.

2015 m. sausio 29-vasario 1 dienomis Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje įvyko pirmasis šio projekto susitikimas pagal Erasmus+ partnerystės programą, į kurį atvyko šio projekto dalyvių atstovai.

Į projekto veiklas įsitraukė 4 šalys: koordinuojanti institucija – SEPUGS ArseniJakov mokykla, Skopje, Makedonijos respublika ir 3 šalys partnerės: IFTE, Viena, Utenos Adolfo Šapokos gimnazija − naujo tarptautinio projekto dalyvėAustrija; KKG, Kristiansandas, Norvegija ir Utenos Adolfo Šapokos gimnazija.
Projekto tikslas − išmokti inovatyvių mokymosi ir mokymo metodų, ugdant mokinių ir mokytojų kūrybiškumą, iniciatyvumą, pasitikėjimą savo jėgomis, naujas kompetencijas. Verslumo ugdymas turi gilesnes tradicijas Austrijoje ir Norvegijoje, todėl 8 mūsų gimnazijos mokiniai turės galimybę pasisemti patirties šiose šalyse.
Susitikimo mūsų gimnazijoje darbotvarkė buvo tikrai turininga. Pradžioje gimnazijos direktorius Saulius Brasiūnas pristatė mūsų mokymo įstaigą, jos struktūrą, mokomąją ir užklasinę veiklą, mokinių pasiekimus. Svečiai buvo nustebinti veiklos įvairove ir gimnazijos pasiekimais. Po to buvo svarstomi praktiniai mokymų, vyksiančių kovo mėnesį Vienoje, klausimai. Pagal projekto numatytas veiklas, į šį susitikimą, kuriame galės dalintis savo patirtimi ir tobulintis, vyks 5 mūsų gimnazijos mokytojai.
Kitą darbo dieną buvo vyko diskusijos dėl kiekvienos komandos iš anksto parengtos mokomosios Utenos Adolfo Šapokos gimnazija − naujo tarptautinio projekto dalyvėmedžiagos, kuri tiktų būsimiems mokymams ir ko labiausiai galėtų norėti ir reikėtų pasimokyti į projekto veiklas atvykstantiems mokytojams.
Paskutinę susitikimo dieną Adolfo Šapokos gimnazijos mokiniai, vadovaujami ekonomikos mokytojo Algio Bernoto, pristatė jau veikiančias savo bendroves ir būsimo verslo planus, kuriamus Junior Achievement programos dėka. Svečiai džiaugėsi mokinių veiklumu ir kūrybiškumu, liko sužavėti jaunimo iniciatyvomis Utenos internetinėje televizijoje (UTV).
Nors vizito programa buvo intensyvi ir diskusijos tęsdavosi iki vėlaus vakaro, radome laiko svečius pradžiuginti apsilankymu Utenos alaus daryklos muziejuje ir Vytauto Valiušio keramikos muziejuje.
Manome, kad šis projektas bus labai naudingas mokiniams: jie dalyvaus seminaruose ir mokymuoseUtenos Adolfo Šapokos gimnazija − naujo tarptautinio projekto dalyvė kur bus mokoma kaip kūrybiškai naudoti įgytas žinias, kaip pristatyti save darbdaviui, kaip pradėti ir reklamuoti verslą, kaip veiksmingiausiai naudotis šiuolaikinių technologijų, socialinių tinklų galimybėmis ir, žinoma, patobulins savo užsienio kalbos žinias. Mokytojai taip pat mokysis modernizuoti mokymo procesą, kūrybiškai žiūrėti į mokymą, sužinos naujų, inovatyvių mokymo metodų ir dalinsis patirtimi su kolegomis, projekto partneriais.

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos informacija