2014 m lapkričio 13 d. seminaras „Sveikos gyvensenos darželių pedagogų darbo patirtis" Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka"

0322014 m lapkričio 13 d. Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka" vyko seminaras „Sveikos gyvensenos darželių pedagogų darbo patirtis". Jame dalyvavo Lietuvos respublikos ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai" nariai. Seminaro dalyviai susipažino su mūsų įstaiga, jos veikla sveikatos stiprinimo srityje. Pirmoji seminaro dalis buvo praktinė: atviros fizinės veiklos lauke ir grupėje, bei atvira veikla „Augu sveikas". Antrojoje dalyje lopšelio-darželio „Pasaka" pedagogės apie vykdytas veiklas, projektus ir kitokią patirtį skaitė pranešimus.

Asociacijos prezidentė Danutė Jakučiūnienė pasidžiaugė, kad į tokius seminarus asociacijos nariai renkasi aktyviai, kad ikimokyklinės įstaigos sveikatos stiprinimą supranta ne tik kaip fizinę veiklą, bet ir psichinės, socialinės, protinės, dvasinės sveikatos stiprinimą ir pakvietė dalyvauti ataskaitinėje RIĮDA „Sveikatos želmenėliai" konferencijoje 2014 m. gruodžio 12 d. Karolinos viešbučio konferencijų salėje.