Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos veiklos projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas"

2010 metais Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos komanda dalyvavo Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas" (Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-01-001). Projekto tikslas - padėti mokykloms profesionaliau organizuoti ir atlikti tiriamąją veiklą mokyklos savęs vertinimo procese ir skatinti duomenimis grįstą mokyklos vadybą.

Projekto metu buvo paruošti švietimo konsultantai, įgiję kompetencijų padėti mokykloms taikyti instrumentus, sukurti įsivertinimo instrumentai išbandyti 10 eksperimentinių respublikos mokyklų, atliktas tyrimas dėl instrumentų tinkamumo.

2010 metų gegužės – birželio mėnesiais instrumentai buvo išbandyti Utenos Krašuonos pagrindinėje mokykloje.

Projekto konsultantės, Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Viktorija Vilūnienė, mokytojos metodininkės Jolanta Baronienė ir Rita Rimšelienė 2010 m. gruodžio 8 ir 9 d. vedė seminarus bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo grupių nariams, mokyklų vadovams, metodinių grupių vadovams, švietimo specialistams Utenos ir Rokiškio švietimo centruose, Panevėžio pedagogų švietimo centre ir Rietavo savivaldybėje.

Parengti konsultantai gali konsultuoti mokyklų įsivertinimo vykdymo grupes, mokytojus vidaus įsivertinimo klausimais.