2014 m. splio 16 d. Pilietiškumo ugdymo modulio pristatymas Utenos švietimo centre

2014 m. splio 16 d. Pilietiškumo ugdymo modulio pristatymas Utenos švietimo centreVioleta Develienė

Š. m. spalio 16 d. Utenos švietimo centre vyko pilietiškumo ugdymo modulio „Pilietiškumo ugdymas – asmens ir mokyklos bendruomenės galių stiprinimui" pristatymas ir aptarimas. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pilietinis ugdymas dažniau grindžiamas teorinėmis žiniomis nei praktine veikla, todėl mokiniams dažnai stinga brandžiam pilietiniam gyvenimui reikalingų veikimo praktikų, gebėjimų pritaikyti įgytas žinias, imantis pilietinių iniciatyvų ir sprendžiant bendruomenei aktualias problemas. Siekiant mokyklose ilgalaikių pilietinio ugdymo pokyčių, labai svarbu papildyti esamas humanitarinių ir socialinių dalykų programas moderniais, mokiniams aktualiais pilietiškumo moduliais, integruoti juos į mokomuosius dalykus ir atitinkamai parengti mokytojus.

Modulis „Pilietiškumo ugdymas – asmens ir mokyklos bendruomenės galių stiprinimui" skirtas humanitarinių ir socialinių dalykų mokytojų kvalifikacijai kelti. Jį parengė Pilietinės visuomenės instituto suburta ekspertų komanda, remdamasi didžiausio Lietuvoje pilietiškumo ugdymo projekto „Kuriame Respubliką" metu sukaupta patirtimi. Modulio tikslas – sudaryti galimybes mokyklų bendruomenėms formuoti savąjį žinojimą ir supratimą apie pilietiškai aktyvios bendruomenės – mažosios Respublikos – kūrimo(si) būdus bei metodus, atnaujinant formalųjį pilietiškumo ugdymo turinį ir nuolat siejant jį su neformaliosiomis pilietinėmis veiklomis. Tikimasi, jog šis modulis paskatins mokyklas kurti savo mažąsias Respublikas – savarankiškas, demokratiškai bendrus reikalus tvarkančias laisvų ir atsakingų žmonių bendrijas.
Renginyje buvo pristatytos projekto „Kuriame Respubliką" metu sukurtos edukacinės laidos jaunimo pilietiškumui ugdyti. Šios laidos – papildoma, kūrybiškumą skatinanti ugdymo priemonė, kurioje pateikiamos netradicinės pilietinio ugdymo idėjos ir praktiniai patarimai. Ji skirta mokykloms, norinčioms sėkmingiau ugdyti mokinių pilietiškumą, sustiprinti savo bendruomenę, padaryti jos gyvenimą savarankiškesnį, prasmingesnį ir įdomesnį, aktyviau prisidėti kuriant Respubliką.

Renginyje dalyvavo, naujojo modulio projektą bei edukacines laidas pristatė ir diskutuoti kvietė Utenos švietimo centro direktorė, Pilietinės visuomenės instituto ekspertė Vitalija Bujanauskienė, edukacinių laidų pilietiškumui ugdyti autorius Paulius Juodzevičius, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytojas, Pilietinės visuomenės instituto ekspertas dr. Darius Kuolys, Pilietinės visuomenės instituto direktorė, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja dr. Ieva Petronytė, Kėdainių švietimo centro direktorius, Pilietinės visuomenės instituto ekspertas • Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, projekto „Kuriame Respubliką" ekspertė Neringa Vaicekauskienė, Lietuvos edukologijos universiteto Socialinio ugdymo katedros dėstytoja, Pilietinės visuomenės instituto ekspertė prof. dr. Irena Zaleskienė.

Pilietiškumo ugdymo modulį, papildžius diskusijos metu pateiktais pasiūlymais, planuojama užbaigti šių metų lapkričio mėnesį.

Daugiau informacijos apie projektą – www.kuriamerespublika.lt.