Stažuotė Utenos rajono Užpalių gimnazijoje

Užpalių gimnazijaUgdymo plėtotės centras, įgyvendindamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamą projektą "Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra", organizuoja mokymus, kuriais siekiama sudaryti sąlygas Lietuvos pedagogams išbandyti naujas kvalifikacijos tobulinimo formas.
Šių metų rugsėjo 29 – spalio 3 dienomis dalyvavau trumpalaikėje stažuotėje "Įvairių veiklų panaudojimas mokant užsienio kalbas" Utenos rajono Užpalių gimnazijoje. Ugdymo plėtotės centro pateiktame stažuotės programų sąraše Užpalių mokykla patraukė mano dėmesį todėl, kad ji, panašiai kaip Jiezno gimnazija, yra kaimo vietovėje ir vykdo visų lygių ugdymo programas – nuo darželio iki brandos egzaminų. Dar vienas dėmesį patraukęs dalykas – gimnazijos bendruomenė taip pat dalyvavo Kūrybinių partnerysčių projekte.

Užpalių gimnazijoje mane sutiko visos trys užsienio kalbų mokytojos - Laima Janaudienė, anglų kalbos mokytoja bei šios stažuotės vadovė, anglų kalbos mokytoja Jūratė Kirdeikienė ir rusų kalbos mokytoja Auksė Žilinskienė. Susipažinus ir prisistačius, mokinių parlamento nariai pakvietė į pažintinę ekskursiją po apylinkes. 2012 metais gimnazija šventė 230 metų jubiliejų, o pačių Užpalių istorijos pradžia siekia 13-tą amžių. Miestelis smarkiai nukentėjo po 1863 metų sukilimo, daug žmonių buvo ištemta į Sibirą, o iš Rusijos atkeltos kitos šeimos. Todėl Užpaliuose yra pravoslavų cerkvė ir kapinės. Miestelio pakraštyje išlikusios ir didelės civilinės žydų kapinės; Užpalių gimnazijos mokiniai savanoriškai tvarko abi šias apleistas vietas. Kiek Užpaliais beeisi, vis šone, anot Antano Baranausko, "srove teškena upelė Šventoji". Oras paskutinę rugsėjo savaitę džiugino saule ir šiluma, todėl po apylinkes vaikštinėjau visą laisvą po darbų laiką.
Daugiausiai naudos profesiniam tobulėjimui davė pamokų stebėjimas. Užpalių gimnazija 2014-2015 mokslo metais išsikėlė tokius ugdymo tikslus: tobulinti mokymosi bendradarbiaujant kompetenciją ir mokyti mokinį įsivertinti asmeninę pažangą. Stebėjau tris užsienio kalbų pamokas, mokytojos jų metu naudojo įvairius mokymo būdus, kaip, pavyzdžiui, man iki šiol negirdėtą mokymosi tempo duetą ar jau žinomą darbą grupėse, tačiau esminis pamokos siekis buvo mokytis dirbant kartu ir vienas kitam padedant. Visi užsienio kalbų kabinetai turi kompiuterius ir multimediją; informacinės technologijos ypač reikalingos dirbant vyresnėse klasėse, nes, tarkim, "Insight" vadovėliai, iš kurių mokosi Užpalių gimnazistai, turi tiesiogines nuorodas į Youtube mokomuosius filmus.
Užpalių gimnazija 2010 – 2012 metais dalyvavo nacionaliniame projekte "Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą". Istorijos mokytoja Nijolė Braukylienė ir anglų kalbos mokytoja Jūratė Kirdeikienė, kalbėdamos apie šį projektą ir debatų klubo veiklą mokykloje, sakė, kad debatai jiems, kaimo gimnazijai, suteikia galimybę ugdyti mokinius pagal moderniausius metodus. Jos pasidžiaugė, kad mokiniai auga kritiškai mąstančiais, aktyviais demokratinės visuomenės nariais ir savo šalies patriotais, gebančiais būti lyderiais moksle ir visuomeninėje veikloje.
Būdama mokyklos užsienio kalbų mokytojų metodinio būrelio pirmininke, domėjausi ir metodinės veiklos organizavimu. Kadangi Laima Janaudienė yra ne tik mokytoja, bet ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui, iš jos gavau daug dalykinės informacijos ir praktinių patarimų. Užpalių gimnazija šiais metais išleido 19 abiturientų ir pagrįstai džiaugiasi brandos egzaminų rezultatais, viršijančiais vidurkį, ir netgi vienu šimto balų įvertinimu iš lietuvių kalbos. Kaip sakė mokytojos, šimtuku įvertintų brandos egzaminų jie turi kiekvienais metais.
Esu laiminga, kad galėjau su Užpalių gimnazijos bendruomene atšvęsti Mokytojo dieną ir netgi nusifotografuoti bendroje nuotraukoje. Patikėjau, kad mokyklos pristatymo metu nuskambėję žodžiai "mes stiprūs tuo, kad esame arti vieni kitų, kad mūsų mažai ir vieni kitus vardais pažįstame" yra tiesa. Malonūs, šilti žmonės, mandagūs mokiniai, gražios apylinkės ir auksinis lietuviškas ruduo. Palikau Užpalius su liūdesiu, bet kartu su noru pritaikyti atnaujintas profesines žinias Jiezno gimnazijoje.

Jolita Stačiokaitė, Prienų rajono Jiezno gimnazijos anglų kalbos mokytoja