2014 m. spalio 2 d. socialinė diskusija vaiko gerovei Utenos vaikų lopšelyje - darželyje „Saulutė"

Lietuvoje yra daugiau kaip 4000 vaikų, augančių vaikų globos namuose. Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus" kartu su penkiolika Lietuvos savivaldybių, tarp kurių ir Utenos rajono savivaldybė, šiemet įsitraukė į visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus" projekto „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai" veiklas. Švedijos socialinis fondas IKEA finansuoja projektą, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas vaikui augti biologinėje šeimoje, o netekusiems tėvų globos – tinkamas globos ar įvaikinimo sąlygas, artimas šeimai, tinkamas tokius vaikus parengti savarankiškam gyvenimui.
2014 m. spalio 2 d. visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus" Utenos struktūrinio padalinio pirmininkės Daivos Beikuvienės iniciatyva Utenos vaikų lopšelyje – darželyje „Saulutė" susirinkę „Saulutės" ir „Gandrelio" darželių pedagogės diskutavo, kaip, siekiant vaiko gerovės, stiprinti specialistų komandinį darbą, stengiantis sutvirtinti rizikos šeimas, kad vaikas augtų šeimoje, stiprinti specialistų pasirengimą padėti įveikti šeimoms sunkumus, dirbant su vaikais, turinčiais emocijų ir elgesio sunkumų.

Su projekto įgyvendinimu, jo tikslais susirinkusius supažindino lektorė psichologė Aurelija Lingienė. Projekto vykdytojai nesitiki, kad vien tik pabendravus su žmonėmis ar suteikus jiems vienkartinę pagalbą, jų gyvenimas pasikeis, tačiau jau dabar aišku, kad kiekvienas nuoširdžiai dirbamas darbas palieka prasmingus pėdsakus. Apibendrinus diskusiją, išryškėjo ir pedagogių nuomonė, kiekvieną šeimą ištinka krizės, tad suklupusiam žmogui visada labai svarbu, kad į jį aplinkiniai nenumotų ranka, nepasmerktų, bet padėtų ir palaikytų. Ir visada atsigręžti į save - ką aš galiu pakeisti ir kuo prisidėti, kad daugiau vaikų būtų laimingi, jaustų šiltą suaugusiojo globą, atjautą ir supratimą. Vilnietės psichologės A.Lingienės teigimu, nors ir dėsime didžiules pastangas, visada bus šeimų, kuriose vaikai augti negalės, todėl svarbu, kad atsirastų žmonių, norinčių ir galinčių juos globoti.


Utenos vaikų lopšelio darželio pavaduotoja Angelė Bražionienė