Utenos Vyturių progimnazijos tarptautinis dvišalis kalbinis (Rumunija – Lietuva) Comenius projektas “Languages, cultures and greener future connecting people”, 20113 – 2015 m.

IMG 2842Utenos Vyturių progimnazijos tarptautinis dvišalis kalbinis (Rumunija – Lietuva) Comenius projektas "Languages, cultures and greener future connecting people", 20113 – 2015 m.
Vėju praskriejo pirmieji Utenos Vyturių progimnazijoje vykdomo tarptautinio dvišalio Comenius projekto "Languages, cultures and greener future connecting people" metai, pilni įdomių veiklų ir susitikimų. Net 23 mokiniai ir 5 mokytojai iš Utenos Vyturių progimnazijos 2014 metų gegužės mėnesį dešimt dienų viešėjo Carei mieste, Rumunijoje (nuotraukos iš dalyvių susitikimo Rumunijoje), o 2014 metų rusėjo 28 – spalio 7 dienomis Vyturiai sulauks 22 rumunų moksleivių ir 5 mokytojų. Prasideda antrasis projekto etapas.

Projekto koordinatorė Utenos Vyturių progimnazijos vyresnioji mokytoja Ramunė Sabaliauskienė.
2013-2014 mokslo metais projekto dalyvių atliktos veiklos:
2013 rugsėjis - gruodis
IMG 29061. Suburta projekto darbo grupė, prisiminti projekto tikslai ir numatytos veiklos, jų intensyvumas, atsiskaitymo formos, pasiskirstyta pareigomis (mokytojai, vadovai).
2. Projekto sklaida mokyklos ir miesto bendruomenėje (mokytojai, mokiniai, tėvai, vietos bendruomenė, socialiniai partneriai).
3. Sukurti skaidrių pristatymai apie mokyklą, miestą, Lietuvą (mokiniai, mokytojai, darbuotojai).
4. Comenius stendo kūrimas (mokyklos bendruomenė, Utenos švietimo centras).
5. Darbų pamokose mokinių siuvinėtos ir kūrybiškai pateiktos rumunų ir lietuvių abėcėlės (mokytojai, mokiniai, mokyklos darbuotojai).
6. Video pamokos (abėcėlės, pasakos, mūsų mokyklos, miestai) (mokiniai, mokytojai, darbuotojai).
7. Pamokų planai šalių geografijos, istorijos, kultūrinio paveldo tema, jų pristatymas ((PPT), mokytojai, mokiniai).
8. Brošiūra apie mokyklas/ šalis ir dviejų šalių kultūrinį paveldą (mokytojai, darbuotojai, socialiniai partneriai, mokiniai)
9. Knygelės mini-žodynėlio sudarymas (mokiniai, mokytojai, socialiniai partneriai).
10. Žymiausi poetai ir rašytojai ((PPT) mokytojai, mokiniai).
11. Knygelė ekologijos ir vartojimo kultūros tema „Mūsų panašumai ir kiek skirtumai" (susumuoti ir aptarti mokinių ir mokytojų apklausos rezultatai).
12. Kalėdinių atvirukų gamyba ir sveikinimų užrašymas įvairiomis kalbomis.
2014 sausis - birželisIMG 2947
1. Išvykos į Rumuniją organizavimas (vykstančiųjų grupės sudarymas, mokinių ir mokytojų 2. intensyvus bendravimas, naudojant IT)
2. Lietuvos raudonoji knyga, nacionaliniai parkai ((PPT), mokiniai, mokytojai).
3. Renginys „Tautų mugė" (lietuviški patiekalai, tautiniai šokiai) (mokikiai, mokytojai, tėvai, miesto bendruomenė).
4. Mokinių kūryba (eilėraščių kūrimas ir iliustravimas).
5. Mokyklos tradicinių ir šalies tautinių švenčių fragmentai (Vyturio diena, Kalėdos, Velykos, Motinos diena) (mokiniai, mokytojai, darbuotojai, miesto bendruomenė, socialiniai partneriai) (PPT, nuotraukos, kuriamas filmas).
6. Darbeliai, knygos, gaubliai, padaryti iš antrinių žaliavų, ekologinės veiklos (baterijų, tualetinio popieriaus rinkimas, talkos, medelių sodinimas ir priežiūra) (mokiniai, mokytojai, darbuotojai, socialiniai partneriai).
7. Vasile Lucaciu mokyklos, Carei, Rumunija mokytojų 4 dienų viešnagė Utenos Vyturių progimnazijoje.
8. Darbų pamokose mokinių gaminti suvenyrai - Lietuvos žemėlapiai (mokiniai, mokytojai, tėveliai, darbuotojai).
9. Pasiruošimas išvykai į dalyvių susitikimą, išvyka (23 mokiniai, 5 mokytojai).
10. Projekto dalyvių susitikimas Carei mieste, Rumunijoje.
11. Projekto veiklų ir dalyvių susitikimo tikslingumo ir pasiektų rezultatų sklaida (susitikimo dalyvių atsiliepimų knyga, žodinė sklaida Utenos švietimo centre, straipsnis).

Projekto metu sukurti produktai:IMG 2984
Trikalbis (anglų, lietuvių, rumunų) mini-žodynėlis-knygelė, mokyklų pristatymo lankstinukai, knygelė-anketa „Mūsų panašumai ir skirtumai", brošiūra apie mokyklas/šalis ir dviejų Rumunijos-Lietuvos kultūrinį paveldą, skaidrių pateiktys temomis "„Lietuvos geografinė padėtis", „Lietuvos augalai, gyvūnai, nacionaliniai parkai" , „Lietuvos Raudonoji knyga", " Žymiausios kultūrinės ir istorinės vietos bei įvykiai", „Lietuvos poetai ir rašytojai",  „Utenos rajono ir Lietuvos lankytinos vietos", „Žymūs rajono žmonės", „Švietimo sistemų struktūra/palyginimas" darbeliai iš antrinių žaliavų, mokinių siuvinėtos lietuviškos ir rumuniškos abėcėlės, lietuviškų ir rumuniškų pasakų rinkinys, trumpi filmukai „Mūsų draugai iš Rumunijos", „Lietuviški tautiniai šokiai , dainos ir patiekalai", „Gerbk, saugok, džiaukis" (filmai kūrimo procese).

Projekto sklaida:
Projekto sklaida vyko vietiniu lygiu (mokyklos bendruomenėje veiklos buvo integruotos į pamokinę ir popamokinę veiklą - aptariamos, vykdomos, įvertinamos diskutuojant pasiektą rezultatą ir planuojant galimas tolimesnes veiklas, projekto sklaida mokyklos internetinėje svetainėje http://www.vyturiai.utena.lm.lt/index.php/projektai?layout=edit&id=64, http://www.vyturiai.utena.lm.lt/index.php/113-mokykloje-lankesi-mokytojos-is-rumunijos, projekto veiklų nuotraukų rodymas mokyklos erdvėje esančiame dideliame ekrane, projekto stendas/medžiagos sklaida mokyklos erdvėse).

Regioniniu bei nacionaliniu lygiu (informacija apie projektą paskelbta laikraštyje „Utenos apskrities žinios" (2014 birželio IMG 344119 d., autorė Edita Ramelienė), Utenos švietimo, sporto ir turizmo skyriaus internetiniame puslapyje http://www.svietimas.utena.lm.lt/TVS/naujienos/1-naujienos/898-dar-viena-vyturi-progimnazijos-bendruomens-tarptautin-patirtis-dvialis-comenius-mokyklini-partnerysi-projektas-mus-vienija-kalbos-kultros-ir-rpestis-alija-planetaq, Utenos švietimo centre projektas pristatytas rajono bendruomenei, švietimo įstaigų darbuotojams skirtų seminarų metu projekto idėja ir veiklos skleistos šalies pedagogams).

Tarptautiniu lygiu (Facebook socialiniame tinkle, Rumunijos televizijos programoje, iš lūpų į lūpas išvykų į užsienio šalis metu, elektroninių laiškų, Skype pagalba sklaida vykdyta buvusių daugiašalių Comenius projektų partneriams, kuriamas internetinis tinklapis, vadovė Galina Šerlatienė).