2014 m. gegužės 21 d. Rajoninė šventė „Polka tinka kiekvienam"

2014 m. gegužės 21 d. Rajoninė šventė „Polka tinka kiekvienam" Violeta Develienė

2014 m. gegužės 21 dieną Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis" vyko rajoninė šventė „Polka tinka kiekvienam...", subūrusi dainai ir šokiui darželio bendruomenės narius bei dainingus svečius: Utenos vaikų lopšelių-darželių „Gandrelis", „Voveraitė", „Pasaka", „Saulutė", „Želmenėlis", vaikų mokyklos-darželio „Eglutė" auklėtinius ir Utenos rajono neįgaliųjų draugijos kapelą. Pašokti visus kvietė svetingos renginio vedėjos Jolanta Tylienė ir Irma Lukoševičienė.

Šventės organizatorė, meninio ugdymo mokytoja Dalė Pranskūnienė pasidžiaugė, kad puikiai nusiteikę ikimokyklinukai dovanojo vieni kitiems nuotaikingus šokius ir dainas, o žiūrovai smagiais plojimais palaikė atlikėjus. Kas kojų negailėjo, sukosi šokio sūkury, griežiant neįgaliųjų draugijos kapelai. Kokia šventė be dovanėlių? Visi šventės dalyviai gavo dovanėles, už kurias siunčia nuoširdžią padėką Utenos regiono bendruomenės fondui.

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis" nuotraukos