Puikūs Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokinio Karolio Markausko rezultatai Lietuvos mokinių fizikos ir astronomijos olimpiadose

Sveikiname Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokinį Karolį Markauską, laimėjusį I-ąją vietą 12-ojoje Lietuvos mokinių  astronomijos olimpiadoje ir II-ąją vietą 62-ojoje Lietuvos mokinių fizikos olimpiadoje (11 klasių grupėje).

DiplomasDiplomas